ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо збереження захисних
споруд цивільної оборони

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про приватизацію державною майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р. N 17, ст. 122; 1999 р., N 7, ст. 52; 2001 р., N 9, ст. 38; із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року N 1096-IV):

1) абзац п'ятий пункту "в" частини другої статті 5 викласти у такій редакції:

"захисні споруди цивільної оборони";

2) перше речення частини другої статті 13 доповнити словами "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

2. Пункт 7 Переліку майнових комплексів державних підприємств, організація, їх структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду яких не допускається (додаток N 2), затвердженого Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96), викласти у такій редакції:

"7. Захисні споруди цивільної оборони".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1413-IV