Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 8, ст. 32 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 31/96-ВР від 06.02.
96, ВВР, 1996, N 8, ст. 33 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст.34 )

( В редакції Закону N 1246-XIV від 19.11.99,
ВВР, 1999, N 52, ст.471 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2138-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 4, ст.19
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 849-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 )

Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:

     ------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
згідно з | | збору у | збору у
УКТ ЗЕД | | твердих |процентах
( 2371а-14, | | сумах з |до обороту
2371б-14, | | одиниці | з
2371в-14 | |реалізованого|реалізації
2371г-14 ) | | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------

2401 Тютюнова сировина 0 0
Тютюнові відходи

2402 10 00 00 сигари, включаючи сигари 20 гривень 5%
з відрізаними кінцями, за 100 шт.
та сигарили [тонкі
сигари], з вмістом
тютюну

2402 20 90 10 сигарети без фільтру з 5 гривень 5%
тютюну (цигарки) за 1000 шт.

2402 20 90 20 сигарети з фільтром з 11,5 гривні 5%
тютюну за 1000 шт.

2403 (крім Тютюн та замін- 0 0
2403 99 10 00 ники тютюну, інші,
2403 10) промислового виробництва;
тютюн "гомогенізований"
або "відновлений";
тютюнові екстракти та
есенції

2403 10 Тютюн для паління, з 10 гривень 5%
вмістом або без вмісту за 1 кг
замінників у будь-якій
пропорції

2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 10 гривень 5%
тютюн за 1 кг

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2138-III від 07.12.2000, N 2371-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 2138-III від 07.12.2000 )

( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 6 лютого 1996 року
N 30/96-ВР