Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 січня 2004 р. N 58
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2005 р. N 720
)

Про внесення змін до Правил користування
міжміським та міжнародним телефонним зв'язком

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 639 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 69; 2001 р., N 20, ст. 856; 2002 р., N 42, ст. 1933), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2004 р. N 58

Зміни,
що вносяться до Правил користування міжміським
та міжнародним телефонним зв'язком

1. У пункті 32:

у першому реченні слова "похвилинно, тобто за кожну повну чи неповну хвилину тривалості розмови з будь-якою особою, яка відповіла по телефону" замінити словами "відповідно до граничних тарифів, установлених центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, в порядку, визначеному законодавством".

2. В абзаці другому пункту 39 слова "плата в розмірі вартості однієї хвилини розмови за тарифом, за яким замовлено розмову" замінити словами "додаткова плата".

3. В останньому абзаці пункту 40 слова "за яким замовлено розмову" замінити словами "встановленим підприємством зв'язку, яке надає цю послугу, згідно із законодавством".

4. Друге речення пункту 42 викласти у такій редакції: "За виклик абонента за третім, четвертим, п'ятим номером телефону справляється додаткова плата".

5. У пункті 43 слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови за кожну надану послугу" виключити.

6. У пункті 45 слова "в розмірі вартості двох хвилин розмови" виключити.

7. В абзаці першому пункту 47 слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови за тарифом, за яким замовлено розмову" виключити.

8. В абзаці другому пункту 49 слова "плата в розмірі вартості однієї хвилини розмови" замінити словами "додаткова плата".

9. У пункті 55 слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови за терміновим тарифом" виключити.

10. У пункті 59 слова "в розмірі вартості п'яти хвилин розмови" виключити.

11. В абзаці другому пункту 62 слова "в розмірі вартості двох хвилин розмови" виключити.

12. В абзаці другому пункту 71 слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови" виключити.

13. У пункті 74 слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови" виключити.

14. У пункті 75 слова "в розмірі вартості двох хвилин розмови" виключити.

15. У пункті 76 слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови з пунктом, який викликається, за кожен номер телефону абонента, який викликається" виключити.

16. У пункті 77 слова і цифри "із розрахунку: за передавання телефонограми з кількістю слів до 20 - як за три хвилини розмови, до 40 слів - як за шість хвилин розмови, до 60 слів - як за дев'ять хвилин розмови" замінити словами "за додаткову плату".

17. У пункті 79 слова "в розмірі вартості п'яти хвилин розмови з пунктом, який викликається" виключити.

18. В абзаці другому пункту 81 слова "в розмірі вартості двох хвилин розмови" виключити.

19. У пункті 85 слова "плата в розмірі вартості трьох хвилин розмови" замінити словами "додаткова плата".

20. У пункті 86 слова "абонент оплачує послугу з надання довідки в розмірі вартості трьох хвилин розмови" замінити словами "з абонента стягується додаткова плата за надання довідки".

21. В абзаці другому пункту 88 слова "в розмірі вартості двох хвилин розмови" виключити.

22. У пункті 93:

друге речення виключити;

третє речення викласти у такій редакції: "За цю послугу справляється додаткова плата".

23. У пункті 95 слова "плата в розмірі вартості однієї хвилини розмови за замовленим тарифом" замінити словами "додаткова плата".

24. Пункт 100 виключити.

25. Останнє речення пункту 103 виключити.

26. Друге речення пункту 104 виключити.

27. Пункт 138 викласти у такій редакції:

"138. Вартість розмови залежить від виду тарифу, тривалості розмови та наданих додаткових платних послуг. У разі надання розмови за попереднім замовленням встановлюється мінімальна тривалість розмови, яка дорівнює визначеній одиниці обліку часу".

28. У пункті 139 слова "плата в розмірі вартості трьох хвилин розмови за замовленим тарифом" замінити словами "додаткова плата".

29. У пункті 142 слова "плата справляється в розмірі вартості однієї хвилини розмови за замовленим тарифом" замінити словами "з абонента справляється додаткова плата".

30. У пункті 143 слова "плата в розмірі вартості однієї хвилини розмови за замовленим тарифом" замінити словами "додаткова плата".

31. У пункті 180:

у підпункті "б":

в абзаці другому слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови" виключити;

у другому реченні абзацу третього слова "в розмірі вартості двох хвилин розмови" виключити;

у другому реченні підпункту "д" слова "в розмірі вартості однієї хвилини розмови" виключити.