Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.03.2003 N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2003 р. за N 271/7592

Про затвердження форми декларації з податку
на прибуток підприємства та Порядку її складання

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації
N 593 від 10.12.20
03 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Наказ Державної податкової адміністрації
N 448 від 12.10.20
05 )

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму декларації з податку на прибуток підприємства та Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, що додаються.

2. Вважати такими, що втратили чинність Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (із змінами і доповненнями).

3. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Сичевський В.П.):

3.1. подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

3.2. після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.3. скласти технічне завдання для розробки системи обробки звітної документації.

4. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М.I.) у терміни, визначені у технічному завданні, розробленому Департаментом оподаткування юридичних осіб, забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами перевірки декларацій.

5. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

6. Начальнику управління справами Ніку В.О. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.

Голова Ю.Ф.Кравченко

Узгоджено:

Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
31.03.2003 N 06-10/239

Голова С.Буряк

Узгоджено
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
31.03.2003 N 06-10/239 
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
29.03.2003 N 143
 

 -------------------------
| |
|Відмітка про одержання |
| (штамп ДПІ) |
-------------------------

----------------------------------------------------------------------
| 1 |ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА| |Звітна |
| |---------------------------------------------+---+--------------|
| |Повна декларація - надаються додатки у разі | |Звітна |
| |заповнення рядків з позначкою "Р" та "К" | |консолідована |
| |---------------------------------------------+---+--------------|
| |Спрощена декларація - надаються додатки у | | |
| |разі заповнення рядків з позначкою "К" | |Звітна нова |
----------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------- ------------ -------------- -------
| 2 |Звітний рік |2|0|0| | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
-------------------------- ------------- ------------ -------------- -------

----------------------------------------------------------------------
| 3 |Повна назва платника податку:| |Юридична особа |
| |-----------------------------|-----|----------------------------|
| | | |Інша категорія платника |
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| 4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | |.| | |.| |
| |код за ЄДРПОУ ------------------- діяльності (КВЕД) --------------|
------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 5 |Місцезнаходження платника податку: |Поштовий індекс | | | | | |
| |-----------------------------------|--------------------------|
| | |Телефон | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Факс* | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Е-mail* | |
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в |
| |--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------

* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗНИКИ |Код рядка |Сума |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Валовий дохід від усіх видів діяльності, |01 | |
|у тому числі: | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|доходи від продажу товарів (робіт, послуг) |01.1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|приріст балансової вартості запасів |01.2 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|доходи від виконання довгострокових договорів |01.3 К2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|прибуток від операцій з цінними паперами, |01.4 К3 | |
|фондовими та товарними деривативами | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|прибуток від операцій з землею |01.5 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|інші доходи, крім визначених у 01.1 / 01.5 |01.6 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Коригування валових доходів, у тому числі: |02 | |
| (+-02.1 +-02.2 + 02.3)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|зміна суми компенсації вартості товарів |02.1 | |
|(робіт, послуг) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|самостійно виявлені помилки за результатами |02.2 | |
|минулих податкових періодів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|врегулювання сумнівної (безнадійної) |02.3 К4 | |
|заборгованості | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Скоригований валовий дохід (01 +- 02)|03 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Валові витрати, у тому числі: |04 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати на придбання товарів (робіт, послуг), |04.1 | |
|крім визначених у 04.11 | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|убуток балансової вартості запасів |04.2 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати на оплату праці |04.3 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|сума страхового збору (внесків) до фондів |04.4 | |
|державного загальнообов'язкового страхування | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|сума внесків на довгострокове страхування |04.5 Р1 | |
|життя, додаткове пенсійне страхування | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|сума податків, зборів (обов'язкових |04.6 Р2 | |
|платежів), крім визначених у 04.4 | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати, пов'язані з виконанням |04.7 К2 | |
|довгострокових договорів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|добровільне перерахування коштів, передача |04.8 Р3 | |
|товарів (робіт, послуг) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |04.9 | |
|попереднього податкового року | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати на поліпшення основних фондів |04.10 К1 | |
|та нафтогазових свердловин | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|85% витрат від вартості товарів (робіт, |04.11 Р4 | |
|послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|інші витрати, крім визначених у 04.1 / 04.11 |04.12 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Коригування валових витрат, у тому числі: |05 | |
| (+-05.1 +-05.2 + 05.3)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|зміна суми компенсації вартості товарів |05.1 | |
|(робіт, послуг) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|самостійно виявлені помилки за результатами |05.2 | |
|минулих податкових періодів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|врегулювання сумнівної (безнадійної) |05.3 К4 | |
|заборгованості | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Скориговані валові витрати (04 +- 05)|06 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума амортизаційних відрахувань |07 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний |08 | |
| (-) (+-03 - (+-06) - 07)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Балансові збитки, не компенсовані прибутками |09 | |
|до 01.01.2003 | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Прибуток, звільнений від оподаткування |10 К5 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Прибуток, що підлягає оподаткуванню, |11 | |
|у тому числі: (08 - 09 - 10)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за базовою ставкою |11.1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за пільговою ставкою * ......% |11.2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Нарахована сума податку**, у тому числі: |12 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за базовою ставкою |12.1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за пільговою ставкою |12.2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Зменшення нарахованої суми податку |13 К6 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Податкове зобов'язання звітного періоду ** |14 | |
| (12 - 13)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума нарахованого податку за попередній |15 | |
|податковий період поточного року | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума надміру сплаченого податку минулих |16 | |
|податкових періодів (переплати)*** | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума податку до сплати |17 | |
| (позитивне значення 14 - 15 - 16)| | |
------------------------------------------------------------------

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

------------------------------------------------------------------
|Сума надміру сплаченого податку минулих |18 | |
|податкових періодів (переплати), | | |
|яка підлягає поверненню на поточний рахунок | | |
|платника податку в банку-резиденті | | |
------------------------------------------------------------------

Додаткові показники.

------------------------------------------------------------------
|Суми податків, які утримуються при виплаті |19 | |
|доходів (прибутків), у тому числі: | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|від грального бізнесу |19.1 К7 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|з нерезидентів (крім 19.3) |19.2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|з фрахту |19.3 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|з доходів фізичних осіб, |19.4 К7 | |
|нарахованих як проценти | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Авансові внески, нараховані на суму дивідендів |20 | |
|та прирівняних до них платежів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Дивіденди та прирівняні до них платежі, що |21 | |
|сплачуються до бюджету державними | | |
|некорпоратизованими, казенними або | | |
|комунальними підприємствами | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку |22 | |
|з виправленням помилок | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням |23 К4 | |
|сумнівної (безнадійної) заборгованості | | |
------------------------------------------------------------------

До декларації додаються (потрібне позначити):

-------------------------------------------------------------------------
| |Додатки до рядків|К1/1 |К1/2 |К2 |К3 |К4 |К5 |К6 |К7 |Р1 |Р2 |Р3 |Р4|
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| |Пояснення (розкриття) окремих результатів | |аркуш |
| |фінансово-господарської діяльності на | | |
------------------------------------------------------------------

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

   ------------------------
| | |.| | |.|2|0|0| |р.|
------------------------

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

 ---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Ідентифікаційний податковий номер М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

 ---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Ідентифікаційний податковий номер

Ця частина податкової декларації заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА)

--------------------------------------------------------------------
| |Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової|
|-----звітності. "__" _____________ 200_ року|
|__________________________________________________________________|
| службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
|------------------------------------------------------------------|
| За результатами камеральної перевірки декларації |
| (потрібне позначити): |
|------------------------------------------------------------------|
| |порушень (помилок) не виявлено| | |складено акт від |
|--------------------------------- | |"__" _______ 200_ року N __|
| -------------------------------|
| |
|"__" ___________ 200_ року _____________________________________ |
| службова особа ДПІ (ДПА) |
| (підпис, прізвище) |
--------------------------------------------------------------------

( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

Заступник Голови Комітету С.Терьохін

Заступник начальника Головного управління
оподаткування юридичних осіб С.Чекашкін

Додаток К1/1
до рядків 01.2, 01.5,
04.2, 04.10 та 07
декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ ------------- -----

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку)
балансової вартості запасів

------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Код |На |Запаси, |На кінець|Приріст "-"|
| |рядка|початок |використані|звітного |Убуток "+" |
| | |звітного|не у госпо-|періоду |(3 - 4 - 5)|
| | |року |дарській | | |
| | | |діяльності | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|Балансова вартість запасів | | | | | |
|усього, у тому числі: | | | | | |
|(сума рядків А1:А6 | | | | | |
|відповідної графи) | А | | | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|на складах (місцях | | | | | |
|зберігання) | А1 | | | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|у незавершеному виробництві| А2 | | | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|у готовій продукції | А3 | | | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|малоцінні та | | | | | |
|швидкозношувані предмети на| | | | | |
|складах | А4 | | | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|на оптових складах (місцях | | | | | |
|зберігання) | А5 | | | | |
|---------------------------+-----+--------+-----------+---------+-----------|
|у роздрібній торгівлі | А6 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):

------------------------------------------------------------------
| |Вартості запасів перших за| | |Ідентифікованої вартості |
| |часом надходжень (ФІФО) | | |відповідної одиниці запасів |
-------------------------------- ---------------------------------

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

---------------------------------------------------------------------
|Код |Показники |Балансова |Амортизаційні відрахування |
|рядка| |вартість |---------------------------|
| | |на початок |Розрахунковий |Звітний |
| | |розрахун- |квартал |період |
| | |кового | |наростаючим |
| | |кварталу | |підсумком |
|-----+---------------------+-----------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+---------------------+-----------+--------------+------------|
|Б1 |Основні фонди групи 1| | | |
|-----+---------------------+-----------+--------------+------------|
|Б2 |Основні фонди групи 2| | | |
|-----+---------------------+-----------+--------------+------------|
|Б3 |Основні фонди групи 3| | | |
|-----+---------------------+-----------+--------------+------------|
|Б4 |Основні фонди групи 4| | | |
|-----+---------------------+-----------+--------------+------------|
|В |Нематеріальні активи | | | |
|-----+------------------------------------------------+------------|
|07 |Загальна сума амортизаційних відрахувань, що | |
| |відображається у рядку 07 декларації | |
| | (сума рядків Б1, Б2, Б3, Б4, В графи 5)| |
---------------------------------------------------------------------

Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів,
що включаються до складу валових витрат

-------------------------------------------------------------------------
|Об'єкти |Код |Сукупна |Сума на | Фактичні обсяги поліпшень |
|поліпшення|рядка|балансова |звітний | наростаючим підсумком |
| | |вартість |рік |----------------------------------|
| | |на початок|(ліміт) |1 квартал|Півріччя|3 квартали|Рік |
| | |звітного | | | | | |
| | |року | | | | | |
|----------+-----+----------+--------+---------+--------+----------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------+-----+----------+--------+---------+--------+----------+----|
|Основні | | | | | | | |
|фонди |4.10 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Таблиця 4. Прибуток від продажу землі

---------------------------------------------------
| Показники |Код |Сума |
| |рядка | |
|-----------------------------------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------+-------+-----|
|Прибуток від продажу землі, у тому | | |
|числі: (01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) |01.5 | |
|-----------------------------------+-------+-----|
|сума доходу, отримана при продажу | | |
|землі |01.5.1 | |
|-----------------------------------+-------+-----|
|сума витрат, пов'язана із купівлею | | |
|землі |01.5.2 | |
|-----------------------------------+-------+-----|
|коефіцієнт індексації витрат, | | |
|визначений за нормами підпункту | | |
|8.3.3 Закону |01.5.3 | |
---------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К1/2
до рядків 04.10
та 07 декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин

----------------------------------------------------------------
|Код |Показники |Первісна |Амортизаційні |
|рядка| |вартість |відрахування |
| | | |звітного |
| | | |періоду |
| | | |наростаючим |
| | | |підсумком |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
| 1 |Витрати, пов'язані з видобутком| | |
| |корисних копалин, крім | | |
| |нафтогазових свердловин * | X | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
| 2 |Витрати, пов'язані з видобутком| | |
| |корисних копалин з нафтогазових| | |
| |свердловин* (2.1+2.2+....+ 2.n)| X | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|2.1 |Свердловина**.......... | | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|2.2 | | | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|2.n | | | |
|-----+-----------------------------------------+--------------|
|07 |Загальна сума амортизаційних відрахувань,| |
| |що відображається у рядку 07 декларації | |
| | (сума рядків 1 - 2 графи 4)| |
----------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Витрати на поліпшення нафтогазових
свердловин, що включаються до складу валових витрат

-------------------------------------------------------------------------
|Код |Об'єкти поліпшення|Сума на | Фактичні обсяги поліпшень |
|рядка| |звітний рік| наростаючим підсумком |
| | |(ліміт) |----------------------------------|
| | | |1 квартал|Півріччя|3 квартали|Рік |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| 1 |Свердловина**.....| | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| 2 | | | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| | | | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| | | | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| n | | | | | | |
|-----+------------------------------+---------+--------+----------+----|
|04.10|Загальна сума поліпшень, що | | | | |
| |включається до рядка 04.10 | | | | |
| |декларації (сума рядків | | | | |
| |1 - n відповідної графи) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
---------------

* Надаються довідкові відомості.

** Реквізити свердловини зазначаються платником податку за даними обліку.

Таблиця 3. Довідкові відомості (у розрізі
окремого родовища, окремої шахти, свердловини,
крім нафтогазової)

-----------------------------------------------------------------------------
|Код |Окремий об'єкт |Балансова вартість|Обсяг фактично |Загальний |
|рядка|групи (родовище,|об'єкта групи на |видобутих корисних|розрахунковий |
| |кар'єр, шахта, |початок звітного |копалин за звітний|обсяг родовища|
| |свердловина) |року |період | |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| 1 | | | | |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| 2 | | | | |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| n | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К2
до рядків 01.3
та 04.7 декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Таблиця 1. Доходи та витрати,
пов'язані з виконанням довгострокових договорів

------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | 1 |Півріччя| 3 |Рік |
| |рядка |квартал| |квартали| |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|Валові доходи від виконання | | | | | |
|довгострокових договорів, | | | | | |
|у тому числі: (01.3.1 +- 01.3.2)|01.3 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|сума доходу, нарахованого у | | | | | |
|зв'язку з виконанням | | | | | |
|довгострокових договорів |01.3.1| | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|сума збільшення (+) зменшення | | | | | |
|(-) валових доходів у зв'язку з | | | | | |
|перерахунком податкових | | | | | |
|зобов'язань за завершеними | | | | | |
|довгостроковими договорами |01.3.2| | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|Сума фактичних витрат, | | | | | |
|пов'язаних із виконанням | | | | | |
|довгострокових договорів |04.7 | | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Додаткова інформація

------------------------------------------------------------------------
|Сума авансів або передоплат, не | | | | | |
|віднесених для цілей | | | | | |
|оподаткування до складу валового| | | | | |
|доходу звітного періоду | 1 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|Кількість договорів, за якими | | | | | |
|провадився розрахунок доходів та| | | | | |
|витрат, у тому числі договори: | 2 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|за якими продовжується їх | | | | | |
|виконання | 2.1 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|виконання яких завершено | 2.2 | | | | |
------------------------------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К3
до рядка 01.4 декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Розрахунок
фінансових результатів операцій з цінними паперами,
корпоративними правами та деривативами

------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Сума |
| |рядка | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Прибуток від операцій з цінними паперами, |01.4 | |
|фондовими та товарними деривативами, у тому числі: | | |
|(сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 1 | |
|акціями та іншими корпоративними | | |
|правами, у тому числі: (1.1 - 1.2 - 1.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|доходи звітного періоду |1.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|витрати звітного періоду |1.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|від'ємний фінансовий результат попереднього |1.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 2 | |
|облігаціями, у тому числі: (2.1 - 2.2 - 2.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|доходи звітного періоду |2.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|витрати звітного періоду |2.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|від'ємний фінансовий результат попереднього |2.3 | |
|звітного року 3.2 - 3.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 3 | |
|векселями, у тому числі: (3.1 - 3.2 - 3.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|доходи звітного періоду |3.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|витрати звітного періоду |3.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|від'ємний фінансовий результат попереднього |3.3 | |
|звітного року - 4.2 - 4.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 4 | |
|деривативами, у тому числі: (4.1 - 4.2 - 4.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|доходи звітного періоду |4.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|витрати звітного періоду |4.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|від'ємний фінансовий результат попереднього |4.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими | 5 | |
|цінними паперами, у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3) | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|доходи звітного періоду |5.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|витрати звітного періоду |5.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|від'ємний фінансовий результат попереднього |5.3 | |
|звітного року | | |
------------------------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К4
до рядків 02.3, 05.3
та 23 декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

-------------------------------------------------------------
|Показники коригування |Код рядка |Сума |
|-----------------------------------------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------+----------+------|
|Сума збільшення валових доходів | 02.3 | |
|-----------------------------------------+----------+------|
|Сума збільшення валових витрат | 05.3 | |
|-----------------------------------------+----------+------|
|Пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням| 23 | |
-------------------------------------------------------------

Коригування здійснюється у зв'язку:

з невиконанням умов договору від "__" __________ 200_ року,

N__, укладеного з: ________________________________________________________________________________________________________

назва сторони (для фізичної особи - П.I.Б),

________________________________________________________________________________________________________________________

з якою укладено договір

_______________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи-сторони,

_______________________________________________________________________________________________________________________

з якою укладено договір

           ------------- -------------
в якому декларант є |Продавцем| | |Покупцем | | потрібне позначити
------------- -------------

Коригування здійснюється на підставі:

таких положень підпунктів 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5, Закону:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

таких документів: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К5
до рядка 10 декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Таблиця 1. Розрахунок прибутку,
що звільняється від оподаткування

-----------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Сума |
| | рядка | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Прибуток, звільнений від оподаткування, у тому | 10 | |
|числі*: (10.1 + 10.2 + 10.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|на підставі "А" (А1 - А2 - А3) | 10.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Доходи від діяльності, що не оподатковується на | А1 | |
|підставі "А", у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|приріст балансової вартості запасів | А1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів | А2 | |
|рядка А1, у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|убуток балансової вартості запасів | А2.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Амортизаційні відрахування, які відносяться | А3 | |
|до діяльності "А" | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|на підставі "Б" (Б1 - Б2 - Б3) | 10.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Доходи від діяльності, що не оподатковується | Б1 | |
|на підставі "Б", у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|приріст балансової вартості запасів | Б1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів | Б2 | |
|рядка Б1, у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|убуток балансової вартості запасів | Б2.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Амортизаційні відрахування, які відносяться | Б3 | |
|до діяльності "Б" | | |
-----------------------------------------------------------------
---------------

* Підставу "Б" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" за наявності законодавчих підстав

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

-------------------------------------------------------------
| Пістава |Норма Закону України |Підпункт |Пункт |Стаття |
| | |(частина) | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| А | | | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| Б | | | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| ... | | | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| Я | | | | |
-------------------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К6
до рядка 13 декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

-----------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| |рядка | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|Зменшення податкових зобов'язань, у тому |13 | |
|числі: (сума з 13.1 до 13.6 + 13.7.1) | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|вартість торгових патентів, придбаних у звітному |13.1 | |
|періоді за місцем реєстрації (місцезнаходженням) | | |
| платника податку | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|вартість торгових патентів, придбаних у звітному |13.2 | |
|періоді за місцезнаходженням філій (відокремлених | | |
|підрозділів), у разі сплати консолідованого податку | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|вартість торгових патентів придбаних платником |13.3 | |
|податку у звітному періоді за місцезнаходженням | | |
|пунктів продажу товарів, або надання побутових послуг | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|податок, сплачений від прибутку (крім пасивного), |13.4 | |
|отриманого за кордоном | | |
|(не більший за визначений граничний розмір заліку) | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, |13.5 | |
|у разі наявності міжнародного договору | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|сума податку, нарахованого платником за |13.6 | |
|місцезнаходженням його філії (у | | |
|разі сплати консолідованого податку) | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|сума сплачених авансових внесків при виплаті |13.7 | |
|дивідендів (прирівняних до них платежів) та | | |
|перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою | | |
|податку минулих податкових періодів, у тому числі: | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|сума, що відноситься на зменшення нарахованої |13.7.1 | |
|суми податку | | |
|------------------------------------------------------+-------+------|
|залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні |13.7.2 | |
|звітні періоди | | |
-----------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем
розташування філій

-------------------------------------------
|Підрозділи платника податку| Код |Вало- |
| |рядка |ві |
| | |витра-|
| | |ти |
| | | |
|---------------------------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------+------+------+
|Платник податку за |12 | |
|консолідованою декларацією | | |
|---------------------------+------+------+
|Філії платника податку в |13.6**| |
|цілому, у тому числі: | | |
|---------------------------+------+------+
|Філія |13.6.1| |
|---------------------------+------+------+
|Філія |13.6.2| |
|---------------------------+------+------+
|---------------------------+------+------+
|Філія |13.6.n| |
-------------------------------------------

Продовження таблиці

----------------------------------------------
|Амортизація|Сума гр.3|Питома вага|Нарахована|
| | + гр.4 |гр.5 : гр.5| сума |
| | | р.12 | податку* |
| | | |гр.7 р.12 |
| | | | х гр.6 |
+-----------+---------+-----------+----------|
| 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------+---------+-----------+----------|
| | | X | |
| | | | |
+-----------+---------+-----------+----------|
| | | | |
| | | | |
+-----------+---------+-----------+----------|
| | | | |
+-----------+---------+-----------+----------|
| | | | |
+-----------+---------+-----------+----------|
+-----------+---------+-----------+----------|
| | | | |
----------------------------------------------
---------------

* У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації.

** Сума рядка 13.6 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.6 табл. 1.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток К7
до рядків 19.1 та 19.4
декларації

------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|| Податковий період 200_ року |
|------------------------------||--------------------------------------------|
--------------------------------||1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали|||Рік|
------------ ------------ --------------------

Таблиця 1. Розрахунок податків на доходи
від лотерей та грального бізнесу
(крім державних лотерей)

---------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| | рядка | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Податки на доходи від грального бізнесу, | 19.1 | |
|у тому числі: (А + Б)| | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Податок на виплату виграшів (виплачену | А | |
|частину призового фонду), крім | | |
|державних лотерей (А1 + А2) х 0,3| | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Суми виплат виграшів в азартні ігри чи | А1 | |
|розіграші, інші, ніж лотереї | | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Суми виплат виграшів у лотерею, що не | А2 | |
|мають статусу державних | | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Податок з прибутку фізичних осіб (гравців) у | Б | |
|гральних місцях (домах) (Б1 - Б2) х 0,3| | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Доходи, отримані фізичними особами у вигляді | Б1 | |
|виграшів у казино, бінго, | | |
|інших гральних місцях (домах)* | | |
|---------------------------------------------+-------+-------|
|Витрати, понесені фізичними особами для | Б2 | |
|отримання доходів, зазначених у | | |
|рядку Б1, але не більше суми таких виграшів* | | |
---------------------------------------------------------------

* При ідентифікації таких осіб надається паспорт (інший документ, що його заміщує), реквізити якого зберігаються особою, що виплачує такі доходи, протягом строку давності, встановленого законом.

Таблиця 2. Розрахунок відрахувань до Державного
бюджету України оператора державної лотереї

-----------------------------------------------------------------
|Відрахування до Державного бюджету України | В | |
|В1 х В3, але не менш як (В1 - В2) х 0,3 | | |
|-------------------------------------------------+------+------|
|Доходи від проведення державної грошової лотереї | В1 | |
|(продажу лотерейних шансів) | | |
|-------------------------------------------------+------+------|
|Відрахування до призового фонду не менш як | В2 | |
|(В1 х 0,5) | | |
|-------------------------------------------------+------+------|
|Норматив відрахувань до Державного бюджету, | В3 | |
|% від В1 | | |
-----------------------------------------------------------------

Розрахунок податку на доходи
фізичних осіб, отриманих як проценти

Таблиця 3

------------------------------------------------------------------
|Загальна сума утриманого податку на доходи | 19.4 | |
|фізичних осіб, нарахованих як проценти Г1хСП *| | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Загальна сума нарахованих процентів | Г1 | |
------------------------------------------------------------------

* СП - ставка податку

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

( Додаток К7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

Додаток Р1
до рядка 04.5 декларації

 -------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | | | | | | | | | |Звітний рік|2|0|0| |
-------------------------------------------------- ----------------------

Сума внесків
на довгострокове страхування життя
та додаткове пенсійне страхування

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Сума |
| |рядка | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Сума внесків на довгострокове страхування життя, | 04.5 | |
|додаткове пенсійне страхування, у тому числі: | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|довгострокове страхування життя |04.5.1| |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|додаткове пенсійне страхування |04.5.2| |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Гранична сума страхування для обох видів | 1 | |
|страхування (6000 х р.2 + р.3 + р.5.1)| | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Кількість працівників, на користь яких сплачуються | 2 | |
|внески з довгострокового страхування життя | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|15% заробітної плати працівників, на користь | 3 | |
|яких сплачуються внески тільки на додаткове | | |
|пенсійне страхування, у тому числі: | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|1 квартал | 3.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|2 квартал | 3.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|3 квартал | 3.3 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|4 квартал | 3.4 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|15% заробітної плати працівників, на користь яких | 4 | |
|сплачуються внески тільки на довгострокове | | |
|страхування життя, у тому числі*: | | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|1 квартал | 4.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|2 квартал | 4.2 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|3 квартал | 4.3 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|4 квартал | 4.4 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|15% заробітної плати працівників, на користь яких | 5 | |
|одночасно сплачуються внески на довгострокове | | |
|страхування життя та додаткове пенсійне | | |
|страхування, | | |
|----------------------------------------------------------------|
|у тому числі за видами страхування: |
|----------------------------------------------------------------|
|додаткове пенсійне страхування | 5.1 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|довгострокове страхування життя* | 5.2 | |
|----------------------------------------------------------------|
|у тому числі за календарними кварталами*: |
|----------------------------------------------------------------|
|1 квартал | 5.3 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|2 квартал | 5.4 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|3 квартал | 5.5 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|4 квартал | 5.6 | |
|---------------------------------------------------+------+-----|
|Сума збільшення валових доходів у зв'язку з | 01.6 | |
|достроковим розірванням договору довгострокового | | |
|страхування життя (включається до рядка 01.6 | | |
|декларації) | | |
------------------------------------------------------------------

* Ці рядки заповнюються довідково.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток Р2
до рядка 04.6 декларації

 -------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | | | | | | | | | |Звітний рік|2|0|0| |
-------------------------------------------------- ----------------------

Суми
нарахованих податків, зборів (обов'язкових
платежів), що включаються до валових витрат

----------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Сума |
| |рядка | |
|------------------------------------------------+------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------+------+------|
|Суми нарахованих податки, зборів (обов'язкових |4.6 | |
|платежів), у тому числі: | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|акциз |4.6.1 | |
|------------------------------------------------+------+------|
|податок на нерухоме майно* |4.6.2 | |
|------------------------------------------------+------+------|
|мито |4.6.3 | |
|------------------------------------------------+------+------|
|державне мито |4.6.4 | |
|------------------------------------------------+------+------|
|плата (податок) за землю |4.6.5 | |
|------------------------------------------------+------+------|
|рентні платежі |4.6.6 | |
|------------------------------------------------+------+------|
|податок з власників транспортних засобів, |4.6.7 | |
|самохідних машин і механізмів | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за геологорозвідувальні роботи, |4.6.8 | |
|виконані за рахунок держбюджету | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за спеціальне використання природних |4.6.9 | |
|ресурсів | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за забруднення навколишнього природного |4.6.10| |
|середовища | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на розвиток виноградарства, садівництва |4.6.11| |
|і хмелярства | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|єдиний збір, що справляється у пунктах |4.6.12| |
|пропуску через державний кордон України | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за використання радіочастотного ресурсу |4.6.13| |
|України | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.14| |
|страхування з вартості вироблених | | |
|тютюнових виробів | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.15| |
|страхування з вартості продажу | | |
|нерухомого майна | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.16| |
|страхування з операцій купівлі-продажу | | |
| безготівкової іноземної валюти ** | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.17| |
|страхування з вартості продажу ювелірних виробів| | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.18| |
|страхування з вартості продажу легкових | | |
|автомобілів | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.19| |
|страхування з вартості послуг | | |
|стільникового зв'язку | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|податок з реклами |4.6.20| |
|------------------------------------------------+------+------|
|комунальний податок |4.6.21| |
|------------------------------------------------+------+------|
|готельний збір** |4.6.22| |
|------------------------------------------------+------+------|
|ринковий збір |4.6.23| |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за право використання місцевої |4.6.24| |
|символіки | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за право проведення кіно і телезйомок |4.6.25| |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за проведення місцевого аукціону, |4.6.26| |
|конкурсного розпродажу і лотерей | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів |4.6.27| |
|торгівлі та сфери послуг | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|збір за проїзд територією прикордонних областей |4.6.28| |
|автотранспорту, що прямує за кордон** | | |
|------------------------------------------------+------+------|
|місцеві податки і збори, запроваджені згідно |4.6.29| |
|зі статтею 39 Закону України | | |
|"Про Державний бюджет України на 2003 рік"* | | |
----------------------------------------------------------------

* За умови їх запровадження.

** До закінчення термінів дії збору.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток Р3
до рядка 04.8 декларації

 -------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | | | | | | | | | |Звітний рік|2|0|0| |
-------------------------------------------------- ----------------------

Витрати
на добровільне перерахування коштів,
передачу товарів (робіт, послуг)

-----------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| |рядка | |
|------------------------------------------------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Витрати на добровільне перерахування коштів, | 04.8 | |
|передачу товарів (робіт, послуг), що | | |
|включаються до валових витрат (р.1 + р.2 + | | |
|р.3 + р.4 + р.5) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Частина суми, зазначеної у рядку В, що не | 1 | |
|перевищує суми (А х 0,05), зменшена на суму | | |
|(А х 0,02) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Сума коштів, перерахованих підприємствами | 2 | |
|всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали | | |
|внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не | | |
|більше 10 відсотків від показника в рядку А | | |
|(підпункт 5.2.3 Закону) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням | 3 | |
|вугілля (підпункт 5.2.11 Закону) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Суми коштів (вартість майна), добровільно | 4 | |
|перерахованих (переданих) організаціям | | |
|роботодавців та їх об'єднанням, але не більше | | |
|0,2 відсотка від показника у рядку Б | | |
|(підпункт 5.2.17 Закону) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Суми коштів (вартість майна), добровільно | 5 | |
|перерахованих (переданих) громадським | | |
|організаціям інвалідів, але не більше 10 | | |
|відсотків від показника у рядку А (підпункт | | |
|5.2.13 Закону) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Оподатковуваний прибуток попереднього звітного | А | |
|року | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Фонд оплати праці платника податку в розрахунку | Б | |
|за звітний рік | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|Сума перерахованих коштів та/або вартість | В | |
|переданих товарів (робіт, послуг), у тому | | |
|числі: (В1 + В2 + В3) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|до Державного бюджету України або бюджетів | В1 | |
|місцевого самоврядування (підпункт 5.2.2 | | |
|Закону) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|до неприбуткових організацій, визначених у | В2 | |
|пункті 7.11 Закону (підпункт 5.2.2, крім | | |
|підпункту 5.2.13 Закону) | | |
|------------------------------------------------+------+-------|
|установам науки, освіти, культури, | В3 | |
|заповідникам, музеям-заповідникам для | | |
|охорони культурної спадщини (підпункт | | |
|5.2.13 Закону) | | |
-----------------------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

Додаток Р4
до рядка 04.11 декларації

 -------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | | | | | | | | | |Звітний рік|2|0|0| |
-------------------------------------------------- ----------------------

Розрахунок
валових витрат при здійсненні операцій
з нерезидентом, що має офшорний статус

-----------------------------------------------------------------------------
| Код |Реквізити договору (контракту),|Загальні витрати | Витрати, які |
| рядка |назва та | з придбання | включаються до |
| |місцезнаходження | товарів (робіт, | валових витрат |
| |офшорного нерезидента | послуг) в |покупця, гр.3 х |
| | | офшорного | 0,85 |
| | | нерезидента | |
|--------+-------------------------------+-----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------+-------------------------------+-----------------+----------------|
| 1 |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| | | | |
|--------+-------------------------------+-----------------+----------------|
| 2 |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| | | | |
|--------+-------------------------------+-----------------+----------------|
| 3 |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| | | | |
|--------+-------------------------------+-----------------+----------------|
| |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| | | | |
|--------+-------------------------------+-----------------+----------------|
| n |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| |_______________________________| | |
| | | | |
|--------+-------------------------------------------------+----------------|
| 04.11 |Частина вартості товарів | | |
| |(робіт, послуг), | | |
| |що відображається у рядку 04.11| | |
| |декларації | | |
| |(сума рядків 1 - n гр.4) | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

М.П.

Узгоджено
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
31.03.2003 N 06-10/239 
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
29.03.2003 N 143
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2003 р. за N 271/7592

Порядок
складання декларації з податку на прибуток
підприємства

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок (далі - Порядок) розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 2181).

1.2. Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі - платники податку), крім страховиків, та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій. ( Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

1.3. Декларація з податку на прибуток підприємства (далі - декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

1.4. Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

1.5. Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п.11.1 ст.11 і п.16.4 ст.16 Закону N 334 , наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

1.6. У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

1.7. Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.

2.2. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181 , не застосовуються.

2.3. Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ), з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

3. Порядок заповнення декларації

3.1. Декларація складається із заголовної та двох основних частин і одинадцяти додатків, з яких сім (К1-К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1-Р4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин - К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334 та Законом України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889). ( Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

 -------------------------------------------------------------------
|Код рядка |Положення Закону N 334 , якими слід |
|декларації| керуватися при заповненні рядків декларації |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01 |ст.4, п.5.9 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.1 |пп.4.1.1 п.4.1 ст.4 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.2 |п.5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка складається |
| |таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "-" рядка |
| |А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок |
| |01.2 декларації без знаку |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.3 |п. 7.10 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.4 |п.7.6 ст.7. Витрати на придбання цінних паперів та |
| |деривативів, здійснені до набрання чинності Законом |
| |N 349, визначаються за правилами, |
| |установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону |
| |( 334/94-ВР ) |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.5 |п.8.9 ст.8 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.6 |пп.4.1.2 - 4.1.6, крім 4.1.5 п.4.1 ст.4 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02.1 |п.5.10 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02.2 |пп.4.1.5 п.4.1 ст.4 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02.3 |ст.12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних |
| |положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 03 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04 |ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.1 |п.5.1, пп.5.2.1 п. 5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.2 |п. 5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка |
| |складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник |
| |із знаком "+" рядка А графи 6 зазначеної |
| |таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації |
| |без знака |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.3 |п.5.6 ст.5, крім абз. 2-3 пп.5.6.2; |
| |пп. 7.8.7 п.7.8 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.4 |пп. 5.7.1 п.5.7 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.5 |абз. 2-3 пп.5.6.2 п.5.6 ст.5, п.1.37 ст.1 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.6 |пп. 5.2.5 п.5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.7 |п.7.10 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.8 |пп.5.2.2-5.2.3, 5.2.11,5.2.13, 5.2.17 п.5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.9 |п.6.1 ст.6 з урахуванням п.11 Перехідних |
| |положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.10 |пп.5.2.10 п.5.2 ст.5, пп.8.7.1 п.8.7 ст.8, |
| |частина 2 п.9.5 ст.9. У разі одночасного |
| |заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок |
| |переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 |
| |додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка |
| |К1/2 за відповідний звітний період. При |
| |визначенні значень граф рядків 04.10 цих |
| |таблиць, які переносяться у рядок 04.10 |
| |декларації, обирається найменша: або сума |
| |ліміту витрат на поліпшення, що включається |
| |до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, |
| |розрахованих наростаючим підсумком з початку року |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.11 |п.18.3 ст.18 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.12 |ст.5; ст.7; п.8.1.4 п.8.1, пп.8.3.7 п.8.3, |
| |п.8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п.8.4, |
| |8.9.4 п.8.9 ст.8; п.9.5, 9.6 ст.9, п.22.25 ст.22 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05.1 |п.5.10 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05.2 |пп.5.2.7 п.5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05.3 |ст.12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних |
| |положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 06 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 07 |пп.7.9.4 п.7.9 ст.7, ст.8, ст.9. У разі |
| |заповнення цього рядка складається таблиця 2 |
| |додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. |
| |У разі одночасного заповнення додатків К1/1 |
| |та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка |
| |07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці |
| |1 додатка К1/2 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 08 |п.3.1 ст.3 згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 09 |п.11 Перехідних положень Закону N 349. |
| |У рядку 09 вказується від'ємне значення об'єкта |
| |оподаткування, визначене за нормами п.11 |
| |Перехідних положень Закону N 349 на підставі |
| |результатів інвентаризації балансових збитків |
| |за станом на 1 січня 2003 року |
|----------+------------------------------------------------------|
| 10 |п.7.12, п. 7.13, п.7.19, п.7.20 ст.7, п.18.1 |
| |ст.18, ст.19, п.22.5 ст.22 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 11 |згідно з формулою (п.11 перехідних положень |
| |Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 11.1 |п.10.1 ст.10 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 11.2 |п. 7.13, п. 7.14, ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 12 |сума рядків 12.1 і 12.2 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 12.1 |п.10.1 ст.10 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 12.2 |п. 7.13, п. 7.14 ст.7, п.18.1 ст.18, п.22.5 ст.22 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 13 |пп.7.8.3-7.8.4 п.7.8 ст.7, п.16.3 ст.16, пп. |
| |2.1.3 п.2.1 ст.2, п.18.1 ст.18, ст.19, п. 22.3 |
| |ст.22 (дія цього пункту призупинена на 2003 рік) |
|----------+------------------------------------------------------|
| 14 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 15 |п.16.4 ст.16 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 16 |п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 17 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 18 |п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19 |п.10.2 ст.10, п.13.1-13.2,13.6 ст.13 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.1 |п.10.2 ст.10 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.2 |п.13.1-13.2,13.6 ст.13 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.3 |п.13.5 ст.13 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.4 |пп. 9.2.2 п. 9.2 ст. 9 Закону N 889 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 20 |пп.7.8.2 п.7.8, пп.7.9.4 п.7.9 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 21 |п.4 Прикінцевих положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 22 |П.17.2 ст.17 Закону N 2181 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 23 |пп. 12.1.2 п.12.1 ст.12 |
-------------------------------------------------------------------

Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3, Р4 визначаються формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні співпадати. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10, 07, а додатка К3 у рядку з кодом 01.4. ( Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

4. Строки подання декларації та сплати податку

4.1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

4.2. Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію за підсумками податкового (звітного) року в терміни, встановлені законом для річного базового податкового (звітного) періоду. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

4.3. Сплата податку здійснюється:

до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з п.17.2 статті 17 Закону N 2181 ;

в інших випадках - у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5

Закону N 2181.

4.4. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Заступник Голови Комітету С.Терьохін

Заступник начальника Головного управління оподаткування юридичних осіб С.Чекашкін

Додаток
до Порядку складання
декларації з податку на
прибуток підприємства

------------------------------------------------------------------
| 1 | Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань |
| |у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| 2 |Звітний період, за який виправляються помилки (потрібне позначити)|
| |------------------------------------------------------------------|
| |2|0|0| | рік | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------- ------------- ------------ -------------- ----------

----------------------------------------------------------------------
| 3 |Повна назва платника податку:| |Юридична особа |
| |-----------------------------|-----+----------------------------|
| | | |Інша категорія платника |
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| 4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | |.| | |.| |
| |код за ЄДРПОУ ------------------- діяльності (КВЕД) --------------|
------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 5 |Місцезнаходження платника податку: |Поштовий індекс | | | | | |
| |-----------------------------------|--------------------------|
| | |Телефон | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Факс* | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Е-mail* | |
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в |
| |--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------

* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Загальна |
| |рядка | сума |
|-----------------------------------------------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Доходи не враховані (+), зайво враховані (-) в | | |
|обчисленні валового доходу попереднього | | |
|звітного періоду, у тому числі за кодами | | |
|рядків декларації, у якій було допущено | | |
|помилки*: | 1 | |
|-----------------------------------------------| | |
|код | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |
|сума (+-)| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в| | |
|обчислені валових витрат попереднього звітного | | |
|періоду, у тому числі за кодами рядків | | |
|декларації, у якій було допущено помилки*: | 2 | |
|-----------------------------------------------| | |
|код | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |
|сума (+-)| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Амортизаційні відрахування не враховані (+), | | |
|зайво враховані (-) в обчисленні амортизації | | |
|попереднього звітного періоду | 3 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума заниженого (+) або завищеного (-) об'єкта | | |
|оподаткування р.1 - р.2 - р.3| 4 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Ставка оподаткування, що діяла на момент | | |
|допущення помилки, у відсотках | 5 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума помилки, допущеної при зменшенні | | |
|податкових зобов'язань, у тому числі за кодами | | |
|рядків декларації, у якій було допущено | | |
|помилки*: | 6 | |
|-----------------------------------------------| | |
|код | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |
|сума (+-)| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума недоплати (+) або переплати (-), | | |
|нарахованої у зв'язку з виправленням помилки | | |
| р.4 х р.5 - р.6 або р.7.1 - р.7.2| 7 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума податкового зобов'язання звітного | | |
|періоду, при розрахунку якого виявлена помилка | 7.1 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума виправленого (вірного) податкового | | |
|зобов'язання звітного періоду, при розрахунку | | |
|якого виявлена помилка | 7.2 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума штрафу, нарахована платником самостійно | | |
|у зв'язку з виправленням помилки ** | | |
| р.7 х 0,05| 8 | |
------------------------------------------------------------------
---------------

* Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником податку самостійно.

** Заповнюється у разі, якщо рядок 7 має позитивне значення.

------------------------------------------------------------------
| |Пояснення (розкриття) до уточнюючого | | |
| |розрахунку на | |аркушах|
------------------------------------------------------------------

Зворотний бік форми розрахунку

Інформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях (розкриттях), є достовірною.

   ------------------------
| | |.| | |.|2|0|0| |р.|
------------------------

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

 ---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Ідентифікаційний податковий номер

М.П.

Головний бухгалтер
 
_________________________
ініціали та прізвище 
________________
підпис 

 ---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Ідентифікаційний податковий номер

Ця частина податкової декларації заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА)

--------------------------------------------------------------------
| |Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової|
|-----звітності. "__" _____________ 200_ року|
|__________________________________________________________________|
| службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
|------------------------------------------------------------------|
| За результатами камеральної перевірки декларації |
| (потрібне позначити): |
|------------------------------------------------------------------|
| |порушень (помилок) не виявлено| | |складено акт від |
|--------------------------------- | |"__" _______ 200_ року N __|
| -------------------------------|
| |
|"__" ___________ 200_ року _____________________________________ |
| службова особа ДПІ (ДПА) |
| (підпис, прізвище) |
--------------------------------------------------------------------