ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною
"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71) такі зміни:

1. У статті 1:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження";

пункт 6 доповнити словами: "а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення".

2. Пункт 3 статті 17 "Прикінцеві положення" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1383-IV