Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 грудня 2003 р. N 1955
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 427 від 21 травня 2012
р.)

Деякі питання відмови на користь держави від товарів,
що перебувають під митним контролем

Відповідно до статті 246 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі митним органом дозволу на відмову на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем;

перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

2. Державній митній службі в місячний строк:

затвердити Порядок застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форму заяви про відмову на користь держави;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2003 р. N 1955

Порядок
видачі митним органом дозволу на відмову
на користь держави від товарів, що
перебувають під митним контролем

1. У разі наміру власника товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України (далі - товари), відмовитися від цих товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь він або уповноважена ним особа подає до митного органу заяву за формою, що визначається Держмитслужбою.

2. Заява подається у двох примірниках разом з документами на товари і реєструється митним органом у день її надходження.

3. Заява розглядається керівником митного органу або іншою уповноваженою посадовою особою протягом трьох робочих днів після її реєстрації. За результатами розгляду приймається відповідне рішення.

4. Дозвіл на відмову на користь держави від товарів (далі - дозвіл) оформлюється накладенням на обох примірниках заяви резолюції "Поміщення у митний режим відмови дозволено", а ненадання дозволу - "Поміщення у митний режим відмови не дозволено". Резолюція засвідчується підписом керівника митного органу або іншої уповноваженої посадової особи, який скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи.

5. Один примірник заяви з резолюцією керівника або іншої уповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному органі, а другий видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) власникові товарів або уповноваженій ним особі.

6. Про причини ненадання дозволу митний орган повідомляє власника товарів або уповноважену ним особу.

7. Товари, щодо яких надано дозвіл, зберігаються на складах митних органів з дати їх оформлення в митному режимі відмови на користь держави до моменту розпорядження цими товарами.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2003 р. N 1955

Перелік
товарів, що не можуть бути поміщені у митний
режим відмови на користь держави

Товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через її митну територію.

Товари, що не перебувають на митній території України.

Товари, строк зберігання або використання яких закінчився.

Товари, що потребують особливих умов зберігання у разі, коли митний орган не має можливості забезпечити такі умови.

Товари, щодо яких не здійснено встановлених у статті 27 Митного кодексу України ( 92-15 ) видів контролю (у разі, коли вони підлягають цим видам контролю).

Товари, вилучені митними органами відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ).

Ядерні матеріали, радіоактивні та небезпечні відходи, особливо небезпечні хімічні речовини, отруйні речовини.

Товари, витрати на зберігання та реалізацію яких перевищуватимуть суму надходжень від їх продажу.