Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 листопада 2003 р. N 1788
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України та визнання
такою, що втратила чинність, постанови
Ради Міністрів Української РСР
від 24 квітня 1979 р. N 1
96

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про особисте селянське господарство" ( 742-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів Української РСР від 24 квітня 1979 р. N 196 "Про норми відпуску електроенергії, газу і води на ведення громадянами особистого підсобного господарства".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1788

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814), після слів і цифр "за період до 1 травня 1993 р." доповнити словами "а також час роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства".

2. У тексті Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. N 805 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 839; 2002 р., N 23, ст. 1096; 2003 р., N 17, ст. 766), слова "підсобні господарства населення" в усіх відмінках замінити словами "селянські господарства" у відповідному відмінку.

3. У підпункті 8 пункту 4 Типового положення про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації та підпункті 16 пункту 4 Типового положення про управління (відділ) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1546 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1786; 2001 р., N 44, ст. 1969; 2003 р., N 25, ст. 1199, N 30, ст. 1546), слово "підсобних" замінити словом "селянських".