ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) такі зміни:

1) у статті 8:

частину першу після слів "підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" доповнити словами "підготовку у військових оркестрах";

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок підготовки до військової служби у військових оркестрах визначається Міністерством оборони України";

2) частину першу статті 12 після слів "ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою" доповнити словами "у військових оркестрах".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1179-IV