Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 2, ст. 9 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05, 1003-05) такі зміни і доповнення:

1. Частину першу статті 218 викласти в такій редакції:

"Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення попереднього слідства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому право заявити клопотання про розгляд його справи у суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально судом у складі трьох осіб у випадках, передбачених законом".

2. Статтю 242 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) чи роз'яснено право на розгляд його справи одноособово суддею або колегіально у випадках, передбачених законом".

3. Статтю 263 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) на колегіальний розгляд справи у випадках, передбачених законом".

4. Частину другу статті 283 виключити.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 20 грудня 1994 року
N 305/94-ВР