Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України щодо підсудності кримінальних справ

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 42, ст.381 )

Верховна Рада України постановляє :

Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ) такі зміни:

1. Частини першу і другу статті 17 викласти в такій редакції:

"Кримінальні справи розглядаються в суді першої інстанції одноособово суддею, який діє від імені суду, за винятком випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.

Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд".

2. Статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Підсудність справ Верховному Суду Автономної
Республіки Крим, обласному, Київському і
Севастопольському міським судам, міжобласному суду

Верховному суду Автономної Республіки Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським судам підсудні такі кримінальні справи:

1) про особливо небезпечні державні злочини, передбачені статтями 56, 56-1, 58-60, 62, 63 Кримінального кодексу України ( 2001-05 );

2) про інші державні злочини, передбачені статтями 66-68, 68-1, 69, 69-1, 71, 76, частиною першою статті 77, статтями 78, 79, частиною другою статті 80, статтею 80-1 Кримінального кодексу України;

3) про злочини, передбачені статтею 93, частиною четвертою статті 117, частиною третьою статті 168, статтями 187-2, 187-3, 187-6, 190-1, 217-2, частиною третьою статті 217-3 Кримінального кодексу України ( 2002-05 ).

У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної районному (міському) суду, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди мають право прийняти її до свого провадження.

Міжобласному суду підсудні всі кримінальні справи про злочини на особливо режимних об'єктах, розташованих на території України".

3. Статтю 33-1 виключити.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 21 вересня 1994 року
N 174/94-ВР