ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України
і Цивільного процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 35, ст.271 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05 ):

назву статті 92 після слова "потерпілим" і частину першу цієї статті після слова "потерпілі" доповнити відповідно словами "законним представникам потерпілих" та "законні представники потерпілих".

2. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06 ):

статтю 71 викласти в такій редакції:

"Стаття 71. Збереження за свідками, експертами і
перекладачами середнього заробітку,
відшкодування їм витрат, пов'язаних з їх
участю у розгляді справи

За викликаними до суду свідками, експертами та перекладачами зберігається їх середній заробіток за місцем роботи. Зазначеним особам, які не є працівниками підприємств, установ і організацій, виплачується винагорода за явку до суду або виконану роботу.

Якщо виконання свідками, експертами і перекладачами процесуальних обов'язків пов'язано з їх перебуванням за межами постійного місця проживання, їм відшкодовуються витрати, пов'язані з переїздом до місця виклику і назад, наймом житла, та виплачуються добові.

Перекладачам, а також експертам, яких призначено під час підготовки справи або судового розгляду не в порядку службового доручення, за виконану роботу виплачується винагорода.

Розміри і порядок виплат, зазначених у цій статті, визначаються Кабінетом Міністрів України";

статтю 72 та частину другу статті 74 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 жовтня 1995 року
N 360/95-ВР