Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 06.09.2014 р. на підставі Закону
N 1556-VII від 01.07.20
14)

Про внесення зміни до Закону України
"Про вищу освіту"

Верховна Рада України постановляє:

1. У абзаці другому пункту 1 розділу XIV "Прикінцеві положення" Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) цифри "2003" замінити цифрами "2005".

2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 червня 2003 року
N 1004-IV