Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення зміни до
Кримінально-процесуального
кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після цифр "334" доповнити цифрами "361, 362, 363".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 2003 року
N 903-IV