Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до пункту 22.3 статті 22
Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2002 р., N 2, ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86) доповнити після слів "для військовослужбовців" словами "осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ України", а після слів "членам сімей військовослужбовців" і "а також для військовослужбовців" словами "та осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ України".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 777-IV