ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" ( 2860-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 427 Цивільного процесуального кодексу України (1501-06, 1503-06 ) викласти в такій редакції:

"Стаття 427. Визнання та виконання в Україні
рішень іноземних судів і арбітражів

Порядок визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів визначається міжнародними договорами України про надання правової допомоги, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими міжнародними двосторонніми або багатосторонніми договорами за участю України, якими передбачається визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів, і законами України".

2. Друге речення статті 84 Закону України "Про виконавче провадження" (606-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 542-IV