Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 2464-VI від 08.07.20
10 )

Про внесення змін до Закону України
"Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного
соціального страхування"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210) такі зміни:

1. У статті 1:

1) у пункті 1:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"для найманих працівників - 0,5 відсотка, а для найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС, - 0,25 відсотка суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян";

абзаци шостий і сьомий виключити;

2) в абзаці другому пункту 2 цифри "2,1" замінити цифрами "1,9";

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова і цифри "в якій вони перебувають, з 1 січня 2001 року - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0" замінити словами і цифрами "в якій вони перебувають, - 5,8";

в абзаці третьому цифри "2,6" замінити цифрами "2,4".

2. У статті 3 цифри і слово "16 відсотків" замінити цифрами і словом "21 відсоток".

3. У статті 4 слова і цифри "не нижче ніж 64 відсотки" виключити, а цифри "11" замінити цифрами "15".

4. У статті 5 слова "не нижче ніж 50 відсотків" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

2. З метою вивчення можливостей щодо введення в дію статей 24-26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) провести у Луганській та Чернівецькій областях експеримент з надання застрахованим особам протягом періоду, визначеного Кабінетом Міністрів України, допомоги по частковому безробіттю.

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом визначити період проведення експерименту з надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю у Луганській та Чернівецькій областях, затвердити порядок проведення експерименту, здійснювати контроль за його проведенням;

за результатами експерименту внести на розгляд Верховної Ради України одночасно з поданням про встановлення розміру страхових внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідні пропозиції.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 492-IV