ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Сімейного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 1 та абзац перший пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) викласти у такій редакції:

"1. Цей Кодекс набирає чинності одночасно з набранням чинності Цивільним кодексом України.

2. Визнати такими, що втрачають чинність з вступом у дію Сімейного кодексу України".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 407-IV