ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (2905-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 12-13, ст. 92) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині другій цифри "49.573.467,3" та "9.785.152,4" замінити відповідно цифрами "49.498.467,3" та "9.710.152,4";

у частині третій цифри "4.182.957,8" та "1.275.154,4" замінити відповідно цифрами "4.107.957,8" та "1.200.154,4";

2) у статті 9 цифри "12.790.158,1" замінити цифрами "15.598.240,9";

3) до додатка N 2 внести зміни відповідно до додатка N 1 до цього Закону;

4) до додатка N 3 внести зміни відповідно до додатка N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 265-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік"

Зміни до додатка N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
"Фінансування Державного бюджету
України на 2002 рік"
( 2905-14 )

(тис. грн.)

Код
 
Найменування
 
Всього
 
Загальний
фонд  
Спеціальний
фонд  
  Загальне
фінансування 
4 107 957,8
 
2 907 803,4
 
1 200154,4
 
400000
 
Внутрішнє
фінансування 
4 854 318,5
 
4 598 496,3
 
255 822,2
 
401000
 
Довгострокові
зобов'язання 
1 362 532,0
 
1 362 532,0
 

 
401100  випуск  2 425 000,0  2 425 000,0   
406000

 
Надходження від
приватизації
державного майна 
3 325 112,2

 
3 159 290,0

 
165 822,2

 
406100

 
Надходження від
приватизації
державного майна
(крім об'єктів,
для яких
передбачено
окремий розподіл
коштів відповідно
до Державної
програми
приватизації на
2000-2002 роки) та
інших надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з
процесом
приватизації та
кредитування
підприємств 
3 250 000,0

 
3 152 500,0

 
97 500,0

 

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України
на 2002 рік"

Зміни до додатка N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
"Розподіл видатків Державного
бюджету України на 2002 рік
( 2905-14 )

(тис. грн.)

Код  Найменування  Загальний фонд 
Всього  поточні  з них: 
        оплата праці  комунальні послуги
та енергоносії 
6610000

 
Фонд держ.
майна
України 
24 857,4

 
24 857,4

 
17 148,1

 
415,0

 
6611000


 
Апарат Фонду
державного
майна
України 
24 857,4


 
24 857,4


 
17 148,1


 
415,0


 
6611020
 
Заходи,
пов'язані з
проведенням
приватизації
державного
майна 

 

 

 

 
  Всього   39788 314,9   36 838 436,2   7939 867,8   1 084108,0 

продовження таблиці

Спеціальний фонд  Разом: 
капітальні  Всього  поточні  з них :  капітальні   
      оплата праці  комунальні послуги
та енергоносії 
   
  107 622,2  100 545,9  4 159,0  1 608,7  7 076,3   132 479,6 
  107 622,2  100 545,9  4 159,0  1 608,7  7 076,3  132 479,6 
  107 622,2  100 545,9  4 159,0  1 608,7  7 076,3  107 622,2 
2863895,0  9 710 152,4  7 302 740,3   798 069,7   271 471,1  1652 047,9  49498467,3