КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 січня 1996 р. N 115
Київ

Про затвердження Правил зберігання
транспортних засобів на автостоянках

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1178 від 17.08.20
02 )

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках (додаються).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 115

Правила
зберігання транспортних засобів на автостоянках

1. Ці Правила регламентують організацію та порядок надання послуг щодо зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів, причепів), що належать громадянам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, і поширюються на всі автостоянки (крім автостоянок - гаражних кооперативів), що охороняються, незалежно від форм власності, які є суб'єктами господарської діяльності, чи належать цим суб'єктам (надалі автостоянки). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178 від 17.08.2002 )

2. Автостоянки поділяються:

- за термінами зберігання на:

довготермінові - для постійного зберігання транспортних засобів громадян, які проживають у даному населеному пункті;

сезонні - для тимчасового зберігання транспортних засобів громадян у зонах відпочинку;

денні - розташовані при вокзалах, портах, спортивних спорудах, торговельних, видовищних, інших підприємствах та організаціях, у місцях масового відпочинку;

нічні - для тимчасового зберігання транспортних засобів на тупикових та малозавантажених вулицях;

- за способом зберігання на: відкриті; з навісами, та(або) гаражами, закріпленими за автостоянками; змішані - де поряд з місцями для відкритого зберігання, а також навісами та(або) гаражами, закріпленими за автостоянками, є гаражі чи навіси, що належать власникам транспортних засобів на правах приватної власності.

3. На автостоянках, крім охорони, власникам транспортних засобів, а також особам, які мають оформлене відповідно до законодавства доручення на право користування і (або) розпоряджання ними, водіям (надалі, як правило, володільці транспортних засобів) можуть надаватися супутні послуги з обслуговування транспортних засобів за окрему плату, визначену в установленому порядку.

4. Режим роботи автостоянок установлюється за узгодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.

5. При в'їзді на автостоянку встановлюється щит із схемою руху транспортних засобів, нумерацією місць, планом термінової евакуації транспортних засобів та інформацією про розпорядок роботи автостоянки і тарифи за надання послуг, а на території автостоянки вивішуються або наносяться на проїжджій частині необхідні показники й нумерація місць. На автостоянках з гаражами номери єдиного зразка наносяться на воротах, а гаражі фарбуються або усі в одін колір, або за рядами.

У разі довготермінового зберігання транспортного засобу номер перепустки його володільця повинен відповідати номеру місця стоянки (гаража, навісу).

Місця довготермінового зберігання транспортних засобів у разі від'їзду їх володільців у відпустку, відрядження тощо дозволяється займати для тимчасового зберігання транспортних засобів з оплатою за добовим тарифом незалежно від терміну зберігання.

6. Автостоянка повинна мати тверде покриття (асфальтове, бетонне, гравійне, щебеневе), огорожу, освітлення, телефонний зв'язок, приміщення для обслуговуючого персоналу, в'їзні-виїзні ворота із шлагбаумом та запасні ворота на випадок термінової евакуації транспортних засобів. У разі потреби й технічної можливості на автостоянках обладнуються класи з безпеки дорожнього руху, пункти технічного огляду та самообслуговування транспорту, встановлюється пожежна та охоронна сигналізація, гучномовець.

7. У службовому приміщенні, де розміщується черговий приймальник автостоянки, повинні бути вивішені ці Правила, розпорядок роботи, інформація про тарифи за надання послуг, правила пожежної безпеки та техніки бехпеки, обов'язки чергового приймальника, план-схема автостоянки із зазначенням напрямку руху транспорту і номерів місць зберігання, план термінової евакуації транспортних засобів, номери телефонів власника (органу, що здійснює функції з управління майном) автостоянки, державних органів у справах захисту прав споживачів, міліції, пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, книга скарг та пропозицій, зразки оформлення перепустки і квитанції на зданий для зберігання траспортний засіб.

8. На території автостоянки забороняється знаходитися стороннім особам, встановлювати ящики та шафи для зберігання інвентарю, запасних частин чи інструментів. Відповідальність за охорону транспортних засобів та майна, що тимчасово або постійно знаходиться на території автостоянки, за додержання санітарних і пожежних правил, інших вимог несуть працівники автостоянки.

Працівники автостоянки зобов'язані надавати послуги з дотриманням вимог Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), знати і виконувати ці Правила.

9. Розміщені на автостоянці транспортні засоби, що не мають своїх власників і спадкоємців, реалізуються в установленому законодавством порядку.

10. Здавання транспортного засобу на автостоянку провадиться:

власником, а також особою, яка має оформлене відповідно до законодавства доручення на право користування (або) розпоряджання даним транспортним засобом;

водієм транспортного засобу, що належить суб'єкту господарської діяльності, за умови наявності відповідно оформлених документів.

11. Під час здавання транспортного засобу на автостоянку його володілець зобов'язаний пред'явити черговому приймальнику документи, що посвідчують його особу, та реєстраційні документи на транспортний засіб, а також страховий поліс, якщо транспортний засіб застрахований.

12. Під час оформлення приймання на зберігання черговий приймальник вносить необхідні дані про володільця транспортного засобу і транспортний засіб до відповідного журналу обліку транспортних засобів і розписується в ньому.

Володільцеві транспортного засобу, прийнятого на довготермінове зберігання, видається перепустка за встановленим зразком.

У разі здавання на зберігання транспортного засобу з аварійними пошкодженнями, він може бути прийнятий на зберігання після реєстрації у журналі обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектних, з зазначенням характеру пошкодження, часу в'їзду на автостоянку, марки і номера транспортного засобу та прізвища власника.

13. Дозвіл на тимчасове зберігання транспортного засобу видається черговим приймальником, а на довготермінове - уповноваженою посадовою особою автостоянки.

14. Володільцеві транспортного засобу, що користується послугами довготермінового зберігання, надається право на стоянку транспортного засобу в одному й тому ж місці. У разі потреби в зміні місця зберігання транспортного засобу, його переміщення провадиться за рішенням посадової особи, яка видала дозвіл на довготермінове зберігання.

15. Плата за зберігання транспортних засобів на автостоянках та інші супутні послуги справляється за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, з видачею квитанції чи касового чека.

16. На всіх автостоянках плата за тимчасове зберігання транспортного засобу справляється за передбачуваний термін зберігання, а за довготермінове - на умовах, передбачених у договорі зберігання транспортного засобу.

17. Транспортні засоби, що знаходяться на автостоянках, повинні бути зачинені на замки, зняті з гальм та передач і зафіксовані від довільного руху. Автостоянки мають бути забезпечені необхідними технічними пристроями для фіксації транспортних засобів. Скло дверцят повинно бути зафіксоване в піднятому положенні, зовнішні дзеркала та щітки зі скла зняті, акумуляторна батарея відключена.

18. На автостоянках, що знаходяться в центрі міста, біля історичних пам'ятників, видовищних закладів та в місцях транспортних розв'язок, використання чохлів та інших засобів укриття транспортних засобів забороняється.

На автостоянках, де дозволено використання зазначених засобів укриття, останні не повинні закривати колеса та номерні знаки. Використання засобів укриття, які не відповідають цим умовам, забороняється.

19. Якщо транспортні засоби на автостоянках знаходяться в гаражах, останні мають бути обладнані витяжною вентиляцією, вогнегасником, ящиком з піском, внутрішніми і зовнішніми запорами (замками).

Володілець транспортного засобу повинен особисто відчиняти та зачиняти гараж на ключ.

20. На автостоянках, що обслуговують автотуристів, дозволяється, як виняток, тимчасовий відпочинок у салонах автомобілів, а також у фургонах їх володільців.

21. Транспортний засіб видається з автостоянки після здавання черговому приймальнику перепустки у разі його довготермінового зберігання чи пред'явлення квитанції (касового чека) про оплату - у разі тимчасового зберігання та після того, як одержувач розпишеться в журналі обліку щоденного та одноразового заїзду і виїзду транспортних засобів. Наступна постановка транспортного засобу на зберігання посвідчується відміткою і розписом чергового приймальника в цьому журналі. При цьому перепустка чи квитанція (касовий чек) повертається володільцеві транспортного засобу.

22. Транспортний засіб може бути виданий іншій особі за умови пред'явлення оформленого відповідно до законодавства доручення власника та перепустки чи документа, що посвідчує особу одержувача транспортного засобу.

23. У разі втрати перепустки чи квитанції (касового чека) транспортний засіб видається володільцеві на підставі його письмової заяви та документів, які посвідчують його особу і підтверджують права на приналежність транспортного засобу.

Відомості про пред'явлені документи заносяться до журналу обліку транспортних засобів.

24. Володільцеві транспортного засобу, який перебуває в нетверезому стані, в'їзд на автостоянку та виїзд з неї не дозволяється.

25. Володілець транспортного засобу, який користується послугами автостоянки, зобов'язаний:

ознайомитися з цими Правилами, розписатися про це в журналі обліку транспортних засобів і виконувати всі вимоги Правил;

оформити транспортний засіб на зберігання згідно з вимогами Правил, подати при цьому черговому приймальнику перелік предметів, які знаходяться в салоні (кабіні) транспортного засобу, але не входять до комплекту обладнання та приладів, передбачених заводом-виробником (телевізор, магнітофон, холодильник та інше майно). Перелік повинен бути внесений до журналу обліку транспортних засобів довготермінового або тимчасового зберігання і засвідчений підписами володільця та чергового приймальника;

пред'явити транспортний засіб на огляд черговому приймальнику і після належного оформлення поставити його на місце зберігання, зафіксувавши від довільного руху;

внести плату, одержати відповідну квитанцію (касовий чек) або перепустку;

виконувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки та утримувати зайняте транспортним засобом місце у чистоті;

у разі термінового виїзду під час снігових заметів самостійно забезпечувати собі розчистку проїзду;

у разі виявлення некомплектності транспортного засобу негайно повідомити про це чергового приймальника і подати з цього питання письмову заяву у двох примірниках, один з яких з відміткою чергового приймальника про її одержання залишити у себе;

інші обов'язки володільців транспортних засобів визначаються договором на зберігання транспортного засобу.

26. Технічне обслуговування транспортного засобу дозволяється проводити тільки в спеціально відведених і обладнаних на автостоянці місцях (пунктах самообслуговування, естакадах, оглядових ямах тощо).

27. Автостоянки гарантують схоронність транспортних засобів, прийнятих на зберігання згідно з цими Правилами, а у разі їх зникнення, розукомплектування чи пошкодження під час зберігання несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

28. Претензії володільця транспортного засобу до службових осіб та до обслуговуючого персоналу автостоянки заносяться до книги скарг та пропозицій.

29. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються в установленому порядку.

30. На автостоянці повинні вестися:

журнал обліку транспортних засобів довготермінового зберігання (додаток N 1);

журнал обліку транспортних засобів тимчасового зберігання (додаток N 2);

журнал обліку щоденного та одноразового заїзду і виїзду транспортних засобів (додаток N 3);

журнал обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектних (додаток N 4);

касова книга (додаток N 5); книга скарг та пропозицій; книжки квитанцій.

Додаток N 1
до Правил зберігання
транспортних
засобів на автостоянках

Журнал
обліку транспортних засобів
довготермінового зберігання
автостоянки N

Розпочато _____________________________________

Закінчено _____________________________________

   -----------------------------------------------------------------
Дата|Но-|Прізвище| Відомості про|Від|Пріз-|Підпис|Виїзд з |Підпис
прий|мер|ім'я, по| транспортний |міт|вище,|власни|авто- |власни
ман-|міс|батькові| засіб |ка |ініці|ка тра|стоянки |ка (до
ня |ця |власника|--------------|про|али, |нспорт|--------|віре-
тран|сто|транспор|мар|но-|номер |оп-|під- |ного | | |ної
спор|ян-|тного |ка |мер|техніч|ла-|пис |засобу| | |особи,
тно-|ки |засобу | |ний|ного |ту |черго|(дові-| | |водія)
го |тра|(довіре-| |зн-|паспор|(да|вого |реної | | |що зас-
засо|нс-|ної осо-| |ак | та |та,|прий-|особи,| | |відчує
бу |пор|би, во- | | | |но-|маль-|водія)| | |одержа-
|тно|дія), | | | |мер|ника |що зас|дата|час|ння
|го |домашня | | | |кви| |відчує| | |транс-
|за-|адреса, | | | |тан| |його | | |порт-
|со-|номер | | | |ці-| |озна- | | |ного
|бу |телефо- | | | |ї) | |йомлен| | |засо-
| | ну | | | | | |ня з | | |бу
| | | | | | | |Прави-| | |
| | | | | | | |лами | | |
----+---+--------+---+---+------+---+-----+------+----+---+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12
-----------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Правил зберігання транспортних
засобів на автостоянках

Журнал
обліку транспортних засобів
тимчасового зберігання
автостоянки N

Розпочато _____________________________________

Закінчено _____________________________________

   ----------------------------------------------------------------
Но-|Прізви|Заїзд|Тер|Вар-|Но-|Відомо- |Прі-|Підпис |Виїзд |Підпис
мер|ще, |на ав|мін|тіс-|мер|сті про |зви-|власни-|з ав-|власни-
міс|ім'я, |тосто|збе|ть |кви|транс- |ще, |ка тран|тосто-|ка (до
ця |по ба-|янку |рі-|збе-|тан|портний |іні-|спортно|янки |віре-
сто|тькові|-----|ган|рі- |ції| засіб |ціа-|го засо|------|ної
ян-|власни| | |ня |ган-| | |ли, |бу (до-| | |особи,
ки |ка тра| д| ч| |ня | |--------|під-|віреної| д| ч |водія),
тра|нспорт| а| а| |(кар| | | | |пис |особи, | а| а |що зас-
нс-|ного | т| с| |бо- | |м|но-|к |чер-|водія),| т| с |відчує
пор|засобу| а| | |ван-| |а|мер|о |гово|що зас-| а| |одержа-
тно|(дові-| | | |ців)| |р|ний|л |го |відчує | | |ння
го |реної | | | | | |к|зн-|і |прий|його оз| | |транс-
за-|особи,| | | | | |а|ак |р |маль|найом- | | |порт-
со-|водія)| | | | | | | | |ника|лення з| | |ного
бу |домаш-| | | | | | | | | |Правила| | |засо-
|ня ад-| | | | | | | | | |ми збе-| | |бу
|реса, | | | | | | | | | |рігання| | |
|номер | | | | | | | | | | | | |
|теле- | | | | | | | | | | | | |
|фону | | | | | | | | | | | | |
---+------+--+--+---+----+---+-+---+--+----+-------+--+---+------
1 | 2 | 3|4 | 5 | 6 | 7 |8| 9 |10| 11 | 12 |13| 14| 15
-----------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Правил зберігання транспортних
засобів на автостоянках

Журнал
обліку щоденного та одноразового
заїзду і виїзду транспортних засобів
автостоянки N

Розпочато _______________________________________

Закінчено _______________________________________

   -----------------------------------------------------------------
Пріз-|Марка,|Дата |Час | Підпис | Час |Підпис чер-|При-
вище,|номер-|виїз- |виїзду| власни- | заїзду |гового |мітка
ініці|ний |ду | | ка (до- | |приймаль- |
али |знак | і | | віреної | |ника |
влас-|транс-|заїз- | | особи, | | |
ника |порт- |ду | | водія), | | |
транс|ного | | | що зас- | | |
порт-|засо- | | | відчує | | |
ного |бу | | | одержа- | | |
засо-| | | | ння | | |
бу | | | | транс- | | |
(дові| | | | портно- | | |
реної| | | | го | | |
особи| | | | засобу | | |
во- | | | | | | |
дія) | | | | | | |
------+------+------+------+---------+--------+-----------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
-----------------------------------------------------------------

Додаток N 4
до Правил зберігання транспортних
засобів на автостоянках

Журнал
обліку транспортних засобів
з пошкодженнями та некомплектних
автостоянки N

Розпочато _______________________________________

Закінчено _______________________________________

   -----------------------------------------------------------------
Пріз-| Дата |Марка,| Номер| Перелік пошкод-|Підпис влас|Підпис
вище,|прий- |номер-| місця| жень та некомп-|ника транс-|черго-
ініці|мання |ний |стоян-| лектності |портного за|вого
али |транс-|знак | ки | |собу (дові-|прийма-
влас-|портно|транс-|транс-| | реної |льника
ника |го |порт- |порт- | | особи, во-|
транс|засобу|ного |ного | | дія) |
порт-| |засо- |засо- | | |
ного | |бу |бу | | |
засо-| | | | | |
бу | | | | | |
(дові| | | | | |
реної| | | | | |
особи,| | | | | |
во- | | | | | |
дія) | | | | | |
------+------+------+------+----------------+-----------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-----------------------------------------------------------------

Додаток N 5
до Правил зберігання транспортних
засобів на автостоянках

Касова книга
автостоянки N

Розпочато _________________________________________

Закінчено _________________________________________

   -----------------------------------------------------------------
Дата| Номер| Пріз-| Тер- | Вар- | Номер| Прізви-|Прізви-|Відміт-
опла| місця| вище,| мін | тість| кви- | ще, іні|ще, іні|ка
ти | стоян|ініці-| збе- | збері| тан- | ціали, |ціали, |про
пос-| ки | али | ріган| гання| ції | підпис |підпис |здачу
луг | транс| влас-| ня | (кар-| | платни-|черго- |виторгу
| порт-| ника | транс| бован| | ка |вого |інкаса-
| ного | транс| порт-| ців) | | |прий- | тору
| засо-| порт-| ного | | | |мальни-|
| бу | ного | засо-| | | | ка |
| | засо-| бу | | | | |
| | бу | | | | | |
| | (дові| | | | | |
| | реної| | | | | |
| |особи,| | | | | |
| | во- | | | | | |
| | дія) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------