Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2002 р. N 1746
м.Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Відповідно до пункту 5 Прикінцевих положень Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1746

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26):

а) у назві постанови та абзаці другому пункту 1 слово "(ліцензій)" виключити;

б) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України питання щодо видачі спеціальних дозволів на користування ділянками надр, які містять стратегічно важливі для національної економіки корисні копалини, проводиться Міністерством екології та природних ресурсів згідно з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709 ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 28).

Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами видаються за результатами конкурсів, які проводяться Міністерством екології та природних ресурсів і рішення щодо переможців яких приймається Міжвідомчою комісією з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2002 р. N 1464 ".

2. У Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687):

а) у пунктах 2 і 3 слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словами "спеціальний дозвіл" у відповідному відмінку;

б) в абзаці першому пункту 3 слова "Мінекоресурсів або інші" виключити.