ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5, N 29, ст.200) такі зміни:

1. Частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

"собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання будь-які прямі матеріальні і загальновиробничі витрати, пов'язані із створенням друкованих періодичних засобів масової інформації (видань), без урахування колірності друку видання та витрат на оформлення передплати, доставку передплатникам друкованих періодичних видань чи будь-яких інших витрат розповсюджувача".

2. Частину другу статті 9 після слів "40 відсотків собівартості" доповнити словом "виготовлення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

III. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 214-IV