ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
з питань інтелектуальної власності

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац третій пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34) після слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через Інтернет".

2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті";

2) пункт 2 статті 16 доповнити абзацом такого змісту:

"Використанням знака визнається також його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати".

3. Абзац десятий пункту 3 статті 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28) після слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через Інтернет".

4. Абзац п'ятий частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307) після слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через Інтернет".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 липня 2002 року
N 34-IV