Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 листопада 2000 р. N 1698
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 609 від 5 серпня 2015
р.)

Про затвердження переліку органів ліцензування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 410 від 28.04.
2001
N 832 від 11.07.
2001
N 940 від 07.08.
2001
N 639 від 17.05.
2002
N 717 від 01.06.
2002
N 730 від 01.06.
2002
N 907 від 01.07.
2002
N 1068 від 25.07.20
02 )

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік органів ліцензування, що додається.

2. Органам ліцензування разом з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва затвердити у місячний термін ліцензійні умови провадження господарської діяльності за видами, зазначеними у затвердженому цією постановою переліку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698

Перелік
органів ліцензування

Орган ліцензування  Вид господарської діяльності 
1. Мінагрополітики  культивування, використання рослин, що
містять наркотичні засоби, для промислових
цілей 
2. МВС  виробництво, ремонт вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, торгівля
вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю
польоту кулі понад 100 метрів на секунду 
  виробництво спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони 
  надання послуг, пов'язаних з охороною
державної та іншої власності, надання
послуг з охорони громадян 
3. Мінекоресурсів  пошук (розвідка) корисних копалин 
  видобування уранових руд 
  збирання, заготівля
окремих видів відходів як вторинної
сировини (згідно з переліками, які
визначаються Кабінетом Міністрів України) 
  операції у сфері поводження з небезпечними
відходами 
  виконання топографо-геодезичних,
картографічних робіт 
4. Мінекономіки  діяльність арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) 
  експорт, імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, обладнання для їх
виробництва 
5. Державний
департамент
інтелектуальної
власності МОН 
виробництво дисків для лазерних
систем зчитування 
6. МОЗ  проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт (крім робіт на
об'єктах ветеринарного контролю) 
  медична практика 
  переробка донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів 
7. Мінпраці  посередництво у працевлаштуванні за
кордоном 
8. Мінфін  виробництво дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння 
  виготовлення виробів з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння, торгівля
виробами з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння 
  виготовлення бланків цінних паперів,
документів суворої звітності 
  збирання, первинна обробка відходів і
брухту дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння 
  страхова діяльність 
  випуск та проведення лотерей 
9. Держбуд, Рада мініс
Автономної Республіки
обласні, Київська
Севастопольська м
державні адміністрації 
трів централізоване водопостачання та
Крим, водовідведення
та
іські
* будівельна діяльність
(вишукувальні та проектні роботи
для будівництва, зведення
несучих та огороджуючих
конструкцій, будівництво та
монтаж інженерних і транспортних
мереж) 
10. Держводгосп  проектування, будівництво нових і
реконструкція існуючих меліоративних систем
та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури 
11. Держкомзем  проведення землевпорядних та землеоцінних
робіт 
12. Держкомзв'язку  пересилання грошових переказів 
  надання послуг радіозв'язку (з
використанням радіочастот) 
  надання послуг телефонного зв'язку (крім
відомчих об'єктів) 
  технічне обслуговування мереж теле-, радіо
і проводового мовлення в межах промислової
експлуатації 
13. Держтур
адміністрація 
організація іноземного, внутрішнього,
зарубіжного туризму; екскурсійна
діяльність 
14. Держпромполітики  виробництво особливо небезпечних хімічних
речовин (згідно з переліком, який
визначається Кабінетом Міністрів України) 
  видобуток дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння 
  виробництво пестицидів та агрохімікатів,
оптова, роздрібна торгівля пестицидами та
агрохімікатами 
  заготівля, переробка, металургійна
переробка брухту кольорових і чорних
металів 
15. НКАУ  розроблення, випробування, виробництво,
експлуатація ракет-носіїв, космічних
апаратів та їх складових частин, наземної
космічної інфраструктури та її складових
частин, обладнання, що входить до складу
космічного сегмента супутникових систем 
16. Державна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку 
професійна діяльність на ринку цінних
паперів 
17. Держмитслужба  посередницька діяльність митного брокера та
митного перевізника 
18. НКРЕ  транспортування нафти, нафтопродуктів
магістральним трубопроводом,
транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами та його розподіл 
  постачання природного газу за регульованим
і нерегульованим тарифом 
  зберігання природного газу в обсягах, що
перевищують рівень, установлюваний
ліцензійними умовами 
19. СБУ  розроблення, виготовлення спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівля спеціальними
технічними засобами для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації 
  розроблення, виробництво, впровадження,
сертифікаційні випробування, ввезення,
вивезення голографічних захисних елементів 
20. Мінтранс  надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів залізничним транспортом 
21. Укравіатранс  надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів повітряним транспортом 
  виконання авіаційно-хімічних робіт 
22. Укравтотранс  надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом 
23. Укрморрічфлот  надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів річковим, морським транспортом 
24. Державний
департамент
ветеринарної
медицини 
виробництво ветеринарних медикаментів і
препаратів, оптова, роздрібна торгівля
ветеринарними медикаментами і препаратами

проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт (на об'єктах
ветеринарного контролю) 
  ветеринарна практика 
25. Державний
департамент з
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення 
виробництво лікарських засобів, оптова,
роздрібна торгівля лікарськими засобами

розроблення, виробництво, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання,
пересилання, ввезення, вивезення, відпуск,
знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів 
26. Держнагляд
охоронпраці 
виробництво вибухових речовин і матеріалів
(згідно з переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України) 
27. Департамент з
питань адміністру
вання акцизного
збору і контролю
за виробництвом
та обігом підак
цизних товарів 
виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, оптова
торгівля спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, оптова, роздрібна торгівля
алкогольними напоями

виробництво тютюнових виробів, оптова,
роздрібна торгівля тютюновими виробами 
  виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового 
28. Укрдержрибгосп  діяльність, пов'язана з промисловим виловом
риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх
водойм (ставків) господарств 
29. Департамент
спеціальних
телекомунікаційних
систем та захисту
інформації СБУ 
розроблення, виробництво, використання,
експлуатація, сертифікаційні випробування,
тематичні дослідження, експертиза,
ввезення, вивезення криптосистем і засобів
криптографічного захисту інформації,
надання послуг у галузі криптографічного
захисту інформації, торгівля
криптосистемами і засобами криптографічного
захисту інформації 
  розроблення, виробництво, впровадження,
обслуговування, дослідження ефективності
систем і засобів технічного захисту
інформації, надання послуг у галузі
технічного захисту інформації 
30. Головне
управління
Державної пожежної
охорони МВС 
проектування, монтаж, технічне
обслуговування засобів протипожежного
захисту та систем опалення, оцінка
протипожежного стану об'єктів 
  проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим
вимогам 
31. Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські
держадміністрації 
організація та утримання тоталізаторів,
гральних закладів

організація внутрішнього туризму,
екскурсійна діяльність 
32. Держкомспорт  фізкультурно-оздоровча та спортивна
діяльність: 
  організація і проведення спортивних занять
професіоналів та любителів спорту; 
  діяльність з підготовки спортсменів до
змагань з різних видів спорту, визнаних в
Україні 

* На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність провадиться на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, - на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 410 від 28.04.2001, N 832 від 11.07.2001, N 940 від 07.08.2001, N 639 від 17.05.2002, N 717 від 01.06.2002, N 730 від 01.06.2002, N 907 від 01.07.2002, N 1068 від 25.07.2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1004).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1998 р. N 1611 "Про внесення змін до переліку органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 41, ст. 1511).

3. Пункт 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 1998 р. N 1693 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 та від 3 липня 1998 р. N 1020" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 43, ст. 1594).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1954 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1843).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 6 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 1, ст. 16).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 р. N 22 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 2, ст. 61).

7. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. N 592 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку із затвердженням ліцензування діяльності з виготовлення та реалізації вибухових речовин" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 610).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1340 "Про внесення змін і доповнень до переліку органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1534).

9. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1910 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ліцензування підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2090).

10. Пункт 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000 р. N 1002 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1062).

11. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1212 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1355).