Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 березня 1994 р. N 202
Київ

Про затвердження Списку робіт і професій, що дають
право на пенсію незалежно від віку при безпосередній
зайнятості протягом повного робочого дня на підземних
і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад
гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком
вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин,
на будівництві шахт і рудників та в металургії,
терміном не менше 25 років

Відповідно до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Список робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років (додається).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1994 р. N 202

Список
робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно
від віку при безпосередній зайнятості протягом повного
робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах
(включаючи особовий склад гірничорятувальних частин),
пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших
корисних копалин, на будівництві шахт і рудників
та в металургії, терміном не менше 25 років

I. Підземні гірничі роботи в шахтах і на будівництві вугільних (сланцевих) шахт:

Усі робітники, зайняті протягом повного робочого дня на підземних роботах, керівники і спеціалісти підземних дільниць діючих і споруджуваних шахт для видобутку вугілля (сланцю).

II. Підземні гірничі роботи в рудниках для видобутку руд та інших корисних копалин з вмістом (в тому числі і у вміщуючих породах) двоокису кремнію 10 відсотків і більше або за наявності газодинамічних явищ, гірничих ударів:

бурильники шпурів (крім зайнятих на видобутку руд чорних і кольорових металів);

бурильники свердловин (підземні); гідромоніторники підземні; гірники підземні; гірники з ремонту гірничих виробок; гірничі майстри і механіки добувних і підготовчих (гірничокапітальних) дільниць; гірничі майстри підземних дільниць; гірничомонтажники підземні; електрослюсарі підземні; енергетики підземних дільниць, їх заступники та помічники; кріпильники; майстри-підривники, підривники; машиністи бурових установок (крім машиністів бурових установок на підземному видобутку руд) та їх помічники; машиністи вантажних автомобілів (підземні); машиністи вібронавантажувальних установок; машиністи екскаваторів (підземні); машиністи електровозів (підземні); машиністи змішувальних установок гідрозакладання; машиністи навантажувальних машин; машиністи навантажувально-доставних машин; машиністи підіймальних машин (підземні); машиністи підземних установок; машиністи прохідницьких комплексів; машиністи скреперних лебідок; механіки підземних дільниць, їх заступники і помічники; начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники; начальники підземних змін; роздавальники ВР; стволові (підземні).

III. Гірничорятувальні частини, які обслуговують шахти і рудники, небезпечні щодо газодинамічних явищ, гірничих ударів, надкатегорійні і третьої категорії за газом:

респіраторники;

командири відділень і взводів, їх заступники (помічники).

IV. Відкриті гірничі роботи з видобування (розкривання) вугілля, руди та інших корисних копалин у розрізах і кар'єрах глибиною 150 м і більше, крім робіт на поверхні (включаючи відвали):

водії вантажних автомобілів, зайняті на вивезенні гірничої маси;

водії навантажувачів;

гірничі майстри (начальники змін);

гірничі робітники;

машиністи бульдозерів;

машиністи бурових установок та їх помічники;

машиністи електровозів та їх помічники;

машиністи екскаваторів та їх помічники;

машиністи тепловозів та їх помічники.

V. Металургійне виробництво чорних та кольорових металів (рудопідготовка, збагачення, окускування, випал руд і нерудних копалин, коксохімічне виробництво, виробництво динасових виробів):

анодники у свинцево-цинковому виробництві;

апаратники:

всіх найменувань, крім апаратників цехів ректифікації, живицеперегонного відділення бензольного і фталієвого ангідриду та зазначених у списку N 2, зайняті на одержанні рідкісних металів, магнію і титану;

на знесірченні газу в коксохімії;

у виробництві металічних порошків;

у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

карбідизації у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

апаратники-гідрометалурги у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

бункерники:

доменних печей;

на підземних роботах;

на видачі гарячого агломерату в рудопідготовці;

вагранники:

у рудопідготовці;

сталеплавильного виробництва;

феросплавного виробництва;

ливарного виробництва;

водопровідники доменних печей;

вантажники гарячого агломерату:

у рудопідготовці;

у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

виливальники-заливальники металу у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

випалювальники;

у феросплавному виробництві;

у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;

у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах, у виробництві чорних і кольорових металів;

газівники:

коксових печей у коксохімічному виробництві;

у виробництві вуглецевих матеріалів, мас та виробів з них;

газорізальники на підземних роботах;

газозварники на підземних роботах;

гартівники у прокатному виробництві;

готувачі складів до розливання плавок;

готувачі сталерозливних канав;

дозувальники:

у рудопідготовці;

у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;

у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

дозувальники гарячого повернення у рудопідготовці;

дробарі у рудопідготовці;

у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

електрогазозварники на підземних роботах;

електрозварники на підземних роботах;

електродники у феросплавному виробництві;

електролізники розплавних солей у виробництві титану;

завалювальники шихти у вагранки і печі у трубному виробництві;

завалювальники шихти у вагранки і печі у ливарному виробництві;

завантажники:

термічних печей у прокатному виробництві;

шихти у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

завантажники-вивантажники випалювальних і графітувальних печей;

заливальники у ливарному виробництві;

заливальники-труболиварники;

зварники виробів з тугоплавких металів;

зварники пічного зварювання труб;

катодники у виробництві алюмінію;

ковалі на молотах і пресах;

ковшові:

у доменному виробництві;

у ливарному виробництві;

у сталеплавильному виробництві;

кочегари технологічних печей у виробництві рідкісних металів, магнію і титану;

ливарники кольорових металів;

лудильники гарячим способом у прокатному виробництві;

машиністи:

вагонів-вагів у доменному виробництві;

завалювальних машин у сталеплавильному виробництві;

завантажувальних механізмів у трубному виробництві;

конвейєрів на рудопідготовці чорних і кольорових металів;

кранів (кранівники) на рудопідготовці чорних і кольорових металів;

кранів металургійного виробництва;

на молотах, пресах і маніпуляторах;

розливальних машин у виробництві чорних і кольорових металів;

установок сухого гасіння коксу;

шихтоподачі у доменному виробництві;

міксерові у сталеплавильному виробництві;

нагрівники металу:

у прокатному виробництві;

у трубному виробництві;

оператори постів керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, цинкування, лакування і відпалу;

оператори поста керування стана гарячої прокатки труб;

освинцювальники:

у прокатному виробництві;

у трубному виробництві;

оцинкувальники гарячим способом у трубному виробництві;

печові усіх найменувань при одержанні рідкісних металів, магнію і титану;

підручні сталеварів установок електрошлакового переплавлення; пекоплавильники у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;

підручні сталеварів електропечей труболиварного виробництва;

плавильники:

у виробництві кольорових металів;

феросплавів;

посадчики металу:

у прокатному виробництві;

у трубному виробництві;

правильники прокату і труб;

пресувальники гарячих труб;

прибиральники гарячого металу:

у прокатному виробництві;

у трубному виробництві;

прожарювачі у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;

у виробництві глинозему, силуміну і кремнію;

розливальники:

сталі у сталеплавильному виробництві;

хімічної продукції у коксохімічному виробництві;

кольорових металів і сплавів;

різальники гарячого металу:

у прокатному виробництві;

у трубному виробництві;

сушильники:

у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;

у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

термісти прокату і труб;

травильники:

у прокатному виробництві;

у трубному виробництві;

транспортувальники в агломераційному виробництві;

чистильники у коксохімічному виробництві;

шлаковики у виробництві чорних і кольорових металів.

VI. Підземні гірничі роботи в рудниках для видобутку кухонної солі:

бурильники шпурів;

гірники підземні;

гірники з ремонту гірничих виробок;

гірничі майстри, механіки, електромеханіки підземних дільниць;

електрослюсарі (слюсарі) чергові і з ремонту устаткування;

кріпильники;

люкові;

майстри-підривники, підривники;

машиністи бурових установок та їх помічники;

машиністи навантажувально-доставних машин;

машиністи конвейєрів;

машиністи підземних самохідних машин;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи електровозів (підземні);

машиністи підземних установок;

начальники підземних дільниць, їх заступники;

оборщики гірничих виробок;

стволові (підземні).