Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 лютого 1994 р. N 51
м.Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 51 від 20.01.
97 )

Про внесення доповнень до Порядку видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1992 р. N 501

Кабінет Міністрів України постановляє:

Доповнити пункт 12 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. N 501 "Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст.245), після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"для дітей, які одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, що перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України, - довідка за встановленим зразком (додаток N 11)".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Додаток N 11
до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Держадміністрація______________________________________________________________________________________________________

КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N ___________

Виданий гр-ну (ці) _____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) у період з 26 квітня по 30 червня 1986 р. проживав (ла) постійно (тимчасово) з ___________ по ____________1986 р.

у_____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту, району, області),

де середня доза опромінення щитовидної залози становила для дітей віком від 0 до 3 років_________сГр, для дітей віком від 3 до 18 років ___________сГр.

Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст. 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19 грудня 1991 р. із змінами та доповненнями від 1 липня 1992 р.) і дає право на пільги, передбачені цим Законом.

Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.

Підпис службової особи,
яка видала довідку 

 
Довідку одержав (ла)   Підпис 
  " ___ " _____________ 19__ р. 

Держадміністрація_____________________________________________________________________________________________________

Довідка N ___________

Видана гр-ну (ці) ______________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) у період з 26 квітня по 30 червня 1986 р. проживав (ла) постійно (тимчасово) з ___________ по ____________1986 р.

у_____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту, району, області),

де середня доза опромінення щитовидної залози становила для дітей віком від 0 до 3 років_________сГр, для дітей віком від 3 до 18 років ___________сГр.

Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст. 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19 грудня 1991 р. із змінами та доповненнями від 1 липня 1992 р.) і дає право на пільги, передбачені цим Законом.

Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.

Заступник глави
держадміністрації 

 
М.П.   
  " ___ " _____________ 19__ р.