ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 14, ст. 81 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) з дня його опублікування, а частину другу статті 12 - з 1995/1996 навчального року.

2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про фізичну культуру і спорт" застосовуються чинні акти в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Встановити, що відповідно до статті 11 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) не справляється плата за земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, що використовуються за цільовим призначенням, за винятком тих споруд, які є у приватній власності.

4. Кабінету Міністрів України:

- до 1 квітня 1994 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про фізичну культуру і спорт";

- привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України своїх нормативних актів, що суперечать Закону України "Про фізичну культуру і спорт", та прийняття актів, що випливають з нього;

- до 1 червня 1994 року прийняти державну програму розвитку фізичної культури і спорту, інші рішення, що випливають з цього Закону.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 24 грудня 1993 року
N 3809-XII