Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 квітня 2002 р. N 224-р
Київ

(Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 451 від 06 червня 2018
р.)

Про заходи щодо виконання
Указу Президента України
від 19 березня 2002 р. N
267

Затвердити заходи щодо виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 р. N 267 "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації" згідно з додатком.

Органам виконавчої влади - відповідальним виконавцям інформувати Кабінет Міністрів України протягом 15 днів після визначених у заходах термінів про результати роботи.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 224-р

Заходи
щодо виконання Указу Президента України
від 19 березня 2002 р. N 267
"Про
організаційні заходи з підготовки об'єктів права
державної власності до приватизації"

------------------------------------------------------------------------------
|Зміст заходу |Термін виконання |Відповідальні
| | |виконавці
------------------------------------------------------------------------------

1.Забезпечення складання планів-графіків до 30 грудня року, органи виконавчої та здійснення передприватизаційної що передує року влади, підготовки державних підприємств для прийняття рішення уповноважені підвищення їх інвестиційної про приватизацію управляти привабливості об'єкта державним майном

Фонд державного майна

2.Подання до Фонду державного майна: у 2002 році - до 1 липня з 2003 року - до 1 лютого

а) узгодженої з Мінекономіки органи виконавчої

інформації про об'єкти, корпоратизація влади, яких повинна бути завершена у уповноважені поточному та наступному роках та які управляти можуть бути приватизовані державним майном

б) пропозицій щодо включення -"-

підприємств до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу у відповідному році (в розрізі класифікаційних груп Державної програми приватизації), за результатами аналізу їх фінансового та виробничо-технічного стану, а також щодо продажу пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності, разом з погодженими з Мінекономіки:

прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації для підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави

прогнозом надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна, складеним в установленому порядку

3.Складення та затвердження переліків у 2002 році - Фонд державного об'єктів, що підлягають підготовці до до 15 липня майна продажу у відповідному році з 2003 року - до 15 березня

4.Забезпечення відповідно до затверджених Фондом державного майна переліків об'єктів, що підлягають підготовці до продажу, передачі органам приватизації:

функцій управління зазначеними протягом місяця органи виконавчої об'єктами після прийняття влади,рішення про уповноважені приватизацію управляти об'єкта державним майном необхідних для приватизації протягом 10 днів -"-

документів по відкритих акціонерних після прийняття товариствах, 100 відсотків акцій яких рішення про належать державі, оформлених приватизацію відповідним чином об'єкта

5.Проведення розрахунку прогнозних у 2002 році - Фонд державного показників надходження до державного до 10 серпня майна бюджету коштів від приватизації Мінфін державного майна у відповідному бюджетному періоді на підставі Мінекономіки затверджених Фондом державного майна переліків об'єктів, що підлягають підготовці до продажу, та переліків об'єктів, пакети акцій яких плануються до продажу, а також забезпечення їх узгодження з показниками проекту державного бюджету

6.Перегляд за поданням органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, з метою його скорочення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до:

Закону України "Про перелік у 2002 році - Мінекономіки об'єктів права державної власності, що до 1 липня не підлягають приватизації" з 2003 року - Фонд державного

до 1 лютого майна органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном

Закону України "Про приватизацію -"- Фонд державного державного майна" майна Мінекономіки органи виконавчої влади, уповноважені
управляти державним майном