Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 92 від 11.03.2002
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2002 р.
за N 310/6598

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Правління Національного банку України
від 27.05.2008 N 1
48)

Про затвердження Змін до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти, банківських металів,
платіжних документів, інших банківських документів і
платіжних карток через митний кордон України

Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Дозволити уповноваженим банкам України здійснювати продаж карток Visa Travel Money через каси за таких умов:

1.1. Фізичні особи-резиденти при поданні ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон можуть оплачувати такі картки готівковою іноземною валютою та безготівковою іноземною валютою з поточного рахунку в уповноваженому банку або валютою України в готівковій чи безготівковій формі - на суму, що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, з одночасним зазначенням цієї суми та номера картки Visa Travel Money в довідці уповноваженого банку на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті.

При продажу карток Visa Travel Money за валюту України використовується курс гривні до іноземних валют, установлений уповноваженим банком на день здійснення операцій. Уповноважений банк покриває зобов'язання в іноземній валюті перед міжнародною платіжною системою карток Visa Travel Money за рахунок іноземної валюти, що куплена через касу та пункти обміну іноземної валюти.

1.2. Фізичні особи-нерезиденти можуть оплачувати такі картки готівковою іноземною валютою на підставі підтвердного документа про джерело її походження та безготівковою іноземною валютою з поточного рахунку в уповноваженому банку - на суму, що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, з одночасним зазначенням цієї суми та номера картки Visa Travel Money в довідці уповноваженого банку на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, що додаються.

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва й використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.03.2002 N 92

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2002 р.
за N 310/6598

Зміни до Інструкції про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і
платіжних карток через митний кордон України

1. У тексті Інструкції слова "за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком" замінити словами "за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком".

2. У пункті 6.1 розділу III, пункті 3 розділу IV слова "Правил користування послугами поштового зв'язку" замінити словами "Правил надання послуг поштового зв'язку".

3. У пункті 7.1 розділу III слова "Правил користування послугами поштового зв'язку" замінити словами "положень актів Всесвітнього поштового союзу".

4. У розділі I:

4.1. Визначення терміна "Платіжні картки" доповнити абзацом такого змісту:

"корпоративна банківська платіжна картка, емітована банками України та іноземними банками, за допомогою якої власник картки має змогу розпоряджатися картрахунком юридичної особи".

4.2. Розділ після визначення терміна "Платіжні картки" доповнити терміном "Картка Visa Travel Money" такого змісту:

"Картка Visa Travel Money - захищена персональним ідентифікованим кодом наперед оплачена пластикова картка, емітована компанією Interpayment Services Limited, яка дозволяє фізичним особам отримувати готівкові кошти в національній валюті будь-якої країни в банкоматах VISA в сумі, що не перевищує розмір наперед оплаченого внеску".

5. У розділі II:

5.1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції: "1.1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами-резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами резидентами та нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 10000 гривень, у тому числі:

коштів у сумі, що не перевищує 5000 гривень (за номінальною вартістю), з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях;

коштів у вигляді ювілейних і пам'ятних монет із золота та срібла, номінал яких виражено в гривнях, загальна сума яких за номінальною вартістю не перевищує 5000 гривень".

5.2. Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами-резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях".

Виноску 2 виключити. У зв'язку з цим виноски 3 та 4 уважати відповідно виносками 2 та 3.

5.3. Пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.1. Дозволяється пересилання фізичними особами - резидентами та нерезидентами в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю за межі України як нумізматичної (боністичної) продукції з дотриманням Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 N 1515 банкнот, розмінних монет, номінал яких виражено в гривнях, не більше ніж один примірник кожного номіналу та монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, не більше ніж один примірник кожного найменування".

6. У розділі III:

6.1. Назву розділу III викласти в такій редакції: "Переміщення іноземної валюти, чеків, банківських металів через митний кордон України".

6.2. Назву глави 1 викласти в такій редакції:

"Вивезення іноземної валюти, чеків, банківських металів за межі України фізичними особами, які виїжджають з туристичною метою або в приватних справах".

6.3. Пункти 1.1 і 1.2 глави 1 замінити пунктом 1.1 такого змісту:

"1.1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами резидентами та нерезидентами іноземної валюти готівкою2 та/або дорожніми чеками3 на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону;

2 Готівкова іноземна валюта вивозиться фізичними особами незалежно від віку.

3 Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення);

коштів у загальній сумі до 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою, що знята з власного рахунку в іноземній валюті в уповноваженому банку України (далі - уповноважений банк) чи куплена через касу уповноваженого банку (тільки для фізичних осіб-резидентів), та/або дорожніми чеками3, купленими через касу уповноваженого банку, та/або карткою Visa Travel Money за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01 (додаток 3). У довідці обов'язково зазначаються номер картки Visa Travel Money та сума, що наперед оплачена фізичною особою на цю картку;

банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

фізичними особами-нерезидентами - чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що були надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Фізичні особи-нерезиденти - військовослужбовці, робітники та службовці російських військ, які дислокуються на території України і виїжджають до Російської Федерації у відпустку або до нового місця служби, роботи, а також військовослужбовці, що звільнені в запас із лав російських військ, можуть вивозити за довідкою військової частини, засвідченою підписом її командира, головного бухгалтера та відбитком печатки, валюту Російської Федерації, одержану у вигляді заробітної плати на території України, на суму, що зазначена в абзаці третьому цього підпункту".

6.4. Доповнити главу 1 новими пунктами 1.2 та 1.3 такого змісту:

"1.2. Дозволяється вивезення за межі України членами екіпажу (при здійсненні їх репатріації4) судна, що належить або зафрахтоване нерезидентом, іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками у вигляді оплати праці в межах суми, визначеної судновласником-нерезидентом і отриманої від юридичної особи-резидента - морського агента, що знята з його рахунку, за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01м (додаток 9).

4 Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства ( 176/95-ВР ).

1.3. Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами, які прямують через територію України транзитом, увезених в Україну коштів, у сумі до 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами в сумі до 30000 доларів США, банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 1000 г за наявності в них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки5".

5 Відповідно до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (із змінами).

У зв'язку з цим пункт 1.3 уважати пунктом 1.4.

6.5. Пункт 1.4 глави 1 доповнити абзацом такого змісту: "Вивезення чеків, банківських металів фізичними особами - резидентами і нерезидентами в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1)".

6.6. Назву глави 2 викласти в такій редакції:

"Вивезення іноземної валюти, чеків за межі України фізичними особами, які виїжджають у службові відрядження".

6.7. Пункти 2.1, 2.2, 2.3 глави 2 замінити пунктами 2.1, 2.2, виклавши їх в такій редакції:

"2.1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами резидентами та нерезидентами іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками4 на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти, чеків, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення);

коштів загальною сумою до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками4 за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, при виїзді в службове відрядження за межі України за формою 01с (додаток 4);

фізичними особами-нерезидентами - чеків, що були надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

2.2. При виїзді делегації за межі України за однією довідкою на вивезення іноземної валюти за формою 01с (додаток 4) дозволяється вивезення з України через підзвітну фізичну особу іноземної валюти тільки для членів делегації, які фактично перетинають митний кордон України і прізвища яких зазначені в копії наказу про склад делегації".

6.8. Назву глави 3 викласти в такій редакції:

"Увезення іноземної валюти, чеків, банківських металів в Україну фізичними особами".

6.9. Пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.2. Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичними особами резидентами та нерезидентами, у сумі, що перевищує норму, визначену в пункті 3.1 цієї глави, приймається митним органом на зберігання. Зазначена валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи - резидента або нерезидента (оплата банківських послуг здійснюється за рахунок коштів фізичної особи), при поданні цією особою документів, що засвідчують наявність рахунку в уповноваженому банку (копія зазначених документів залишається на митниці), або повертається власнику для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі або повертається власнику (фізичній особі-нерезиденту) при виїзді його з України".

6.10. Главу 3 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами - резидентами і нерезидентами за наявності повноважень юридичної особи-нерезидента (крім сум, зазначених у пункті 3.1 цієї глави) готівкової вільно конвертованої валюти в сумі до 10000 доларів США включно або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, для оплати експортованих з України продукції, виконаних робіт, отриманих послуг з додержанням вимог законодавства України6.

6 Відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685.

Зазначена іноземна валюта, що ввозиться в Україну, підлягає декларуванню відповідному митному органу уповноваженою фізичною особою, яка має повноваження юридичної особи-нерезидента на ввезення в Україну іноземної валюти (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та реквізити документа, що засвідчує повноваження юридичної особи, копія якого залишається на митниці".

У зв'язку з цим пункт 3.3 уважати пунктом 3.4.

6.11. Доповнити главу 3 пунктом 3.5 такого змісту: "3.5. Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами, які прямують через територію України транзитом, коштів у сумі до 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, у сумі до 30000 доларів США, банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 1000 г за наявності в них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки6".

6.12. Назву глави 4 викласти в такій редакції:

"Вивезення іноземної валюти, чеків за межі України юридичними особами на транспортних засобах".

6.13. Доповнити главу 4 пунктами 4.5 і 4.6 такого змісту:

"4.5. Дозволяється вивезення за межі України капітаном судна, що належить або зафрахтоване нерезидентом, іноземної валюти готівкою та дорожніми чеками на експлуатаційні витрати, оплату праці членам екіпажу в межах суми, визначеної судновласником-нерезидентом і отриманої від юридичної особи-резидента - морського агента, що знята з його рахунку, за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01м (додаток 9).

4.6. Дозволяється вивезення за межі України юридичними особами-нерезидентами через уповноважену особу коштів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на ввезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані), через уповноважену фізичну особу.

На транспортних засобах, що здійснюють пасажирські рейси в Україну, на яких надавалися послуги та/або реалізовувався товар на території України, дозволяється вивезення також одержаної виручки в іноземній валюті, що підтверджено відповідними касовими документами".

6.14. Доповнити главу 5 пунктом 5.4 такого змісту:

"5.4. Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами-нерезидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані) транспортні засоби, через уповноважену фізичну особу коштів у сумі до 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації".

6.15. У пункті 7.1 глави 7: абзац перший викласти в такій редакції: "7.1. Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням Правил надання послуг поштового зв'язку (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 N 1515 "; пункт доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: "Сума оголошеної цінності відправлень з оголошеною цінністю з вкладенням іменних чеків, зазначених у підпунктах "б" і "в", не повинна перевищувати 5000 доларів США".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.

7. У розділі IV:

7.1. Підпункт "а" пункту 1 доповнити новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"фізичними особами-резидентами, які працюють в іноземних представництвах юридичних осіб-нерезидентів, що зареєстровані в Україні, - корпоративних платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі документів, що підтверджують факт роботи цих фізичних осіб у зазначених представництвах і організаціях (які засвідчені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки представництв і організацій), або посвідки про відрядження за межі України, виданого представництвом юридичної особи-нерезидента або міжнародною організацією в Україні;

фізичними особами-резидентами - платіжних карток, емітованих небанківською установою "American Express", що уклала угоду з уповноваженим банком, на підставі довідки цього банку про наявність у ньому картрахунку фізичних осіб".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий уважати абзацами шостим і сьомим.

7.2. Абзац другий підпункту "а" пункту 2 доповнити словами "а також карток Visa Travel Money".

7.3. Пункти 4 та 6 викласти в такій редакції:

"4. Дозволяється пересилання в Україну в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням положень актів Всесвітнього поштового союзу платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що належать фізичним особам - резидентам та нерезидентам, в яких відсутній підпис власника картки".

"6. Дозволяється перевезення в Україну підприємствами повітряних перевезень (юридичними особами-резидентами) відповідно до вимог Конвенції щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що належать фізичним особам - резидентам та нерезидентам, в яких відсутній підпис власника картки".

7.4. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо протягом одного місяця з дня видачі фізичним особам довідок уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с (додатки 3, 4, 6) змінився крос-курс іноземних валют щодо долара США і сума іноземної валюти, що зазначена в цих довідках перевищує 5000 доларів США, то дозволяється вивезення коштів за вищезазначеними довідками".

7.5. У тексті пункту 11 слова "банківських металів" виключити.

7.6. Підпункт "б" пункту 13 викласти в такій редакції: "б) юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків) та нерезидентами - один місяць".

8. Доповнити Інструкцію додатком 9 такого змісту (додається).

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Виконавець:

Провідний економіст Департаменту валютного регулювання О.О.Нікішаєва

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Національного банку України
_____________ А.В.Шаповалов

"___"____________ 2002 року

"Додаток 9
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України

Форма 01м/Form 01m
(дійсна протягом одного місяця
без права передавання/valid
during а month, non-transferable)

_________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
_________________________________________
(адреса банку/address of the bank)
_________________________________________
(юридична адреса, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)

ДОВІДКА N
на вивезення за межі України іноземної валюти
та чеків, що виражені в іноземній валюті

CERTIFICATE N
of Exporting Foreign Currencies and
Foreign Currency Cheques from Ukraine

Видана _________________________________________________________________________________________________________________
Given to (прізвище, ім'я капітана або члена екіпажу судна/

__________________________________________________________________________________________________________________________,
surname, first name, second name)

повна назва судна __________________________________________________________________________________________________________,

паспорт, серія ____, N ____, виданий _______________________________________________________________________________,
passport issued
(документ, що його замінює/or а substituting document)_______________________________________________________________________________________________________________, 

на вивезення іноземної валюти, знятої з рахунку юридичної особи-резидента
for export of

___________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи - морського агента)

__________________________________________________________________________________________________________________________,
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/

___________________________________________________________________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and words)


чеків, що виражені в іноземній валюті, ______________________________________________________________________________,
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти, 

__________________________________________________________________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name,

__________________________________________________________________________________________________________________________
amount in figures and words)

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М.П.

Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки
Date of issue".

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко