ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про господарські товариства"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90) такі зміни:

1. У частині другій статті 4 слова "одностайність або" виключити.

2. Частину другу статті 59 викласти в такій редакції:

"З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства".

3. У статті 60:

у частині першій слова "а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники" виключити;

останнє речення частини четвертої виключити.

4. У частині першій статті 64 слова "одностайно прийнятого рішення зборів" замінити словами "рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести установчі документи у відповідність із цим Законом. При внесенні змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям цього Закону господарськими товариствами плата не справляється.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3095-III