Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів", "Вуглемаш"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш" ( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28) такі зміни:

1. Назву Закону викласти в такій редакції:

"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків".

2. Преамбулу після слів "Вуглемаш" (м. Донецьк)" доповнити словами "Інститут технічної теплофізики" (м. Київ), "Київська політехніка" (м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ), "Укрінфотех" (м. Київ)".

3. Абзац одинадцятий статті 1 доповнити словами "та забезпечення експортного потенціалу держави".

4. Частину другу статті 3 замінити двома частинами такого змісту:

"Пріоритетні напрями діяльності для кожного із технологічних парків розробляються відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та затверджуються Президією Національної академії наук України та центральним органом виконавчої влади з питань науки.

Реєстрацію, розгляд та експертизу інвестиційних та інноваційних проектів технологічних парків здійснює центральний орган виконавчої влади з питань науки".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) пункт "к" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 5, ст. 31) викласти у такій редакції:

"к) товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 );

2) абзац дванадцятий пункту 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 5, ст. 31) викласти у такій редакції:

"Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", "Інститут технічної теплофізики", "Київська політехніка", "Інтелектуальні інформаційні технології", "Укрінфотех" податок на додану вартість справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків";

3) абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 5, ст. 31) викласти у такій редакції:

"Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", "Інститут технічної теплофізики", "Київська політехніка", "Інтелектуальні інформаційні технології", "Укрінфотех" податок на прибуток платників податку - технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств - справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3118-III