Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1636-VII від 12.08.20
14 )

Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку
та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в
Автономній Республіці Крим

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 9, ст. 40 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3036-III від 07.02.20
02
- набирає чинності з 03.04.2002 р.)

Цей Закон визначає порядок запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та порядок створення, функціонування і ліквідації спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують у порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань територій пріоритетного розвитку та спеціальної економічної зони "Порт Крим";

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 2. Мета запровадження спеціального
режиму інвестиційної діяльності та створення
спеціальної економічної зони "Порт Крим"

Метою запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створення спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим є залучення інвестицій у сферу виробництва, охорони здоров'я, відпочинку та туризму, сільське господарство для збереження існуючих і створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, збереження й ефективного використання природних ресурсів.

Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності та створення спеціальної економічної зони "Порт Крим"

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку строком на 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у визначених частиною третьою цієї статті пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається для кожної території пріоритетного розвитку Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

2. До територій пріоритетного розвитку належать:

"Велика Ялта" (в адміністративно-територіальних межах міст Ялти та Алупки, селищ міського типу Гурзуф, Масандра, Лівадія, Гаспра, Кореїз, Сімеїз, Форос, Краснокам'янка, Виноградне, Курпати, Ореанда, Нікіта, Восход, Відрадне, Советське, Берегове, Голуба Затока, Кацівелі, Паркове, Понизівка, Санаторне, селищ Данилівка, Лінійне, Партизанське, Високогірне, Гірне, Куйбишеве, Охотниче, Олива, села Оползневе);

"Алушта" (в адміністративно-територіальних межах міста Алушти, селища міського типу Партеніт, селищ Розовий, Лаванда, Семидвір'я, Виноградний, Лазурне, Бондаренкове, Утьос, Чайка, сіл Ізобільне, Верхня Кутузовка, Нижня Кутузовка, Лучисте, Малий Маяк, Запрудне, Кипарисне, Лаврове, Нижнє Запрудне, Пушкіне, Малоріченське, Генеральське, Рибаче, Сонячногірське, Привітне, Зеленогір'я);

"Судак" (в адміністративно-територіальних межах міста Судак, селища міського типу Новий Світ, селища Миндальне, сіл Веселе, Грушівка, Перевалівка, Холодівка, Дачне, Лісне, Міжріччя, Ворон, Морське, Громівка, Сонячна Долина, Багатівка, Прибережне);

"Феодосія" (в адміністративно-територіальних межах міста Феодосія, селищ міського типу Коктебель, Орджонікідзе, Приморський, Щебетовка, Курортне, сіл Берегове, Степове, Нанікове, Насипне, Ближнє, Виноградне, Краснокам'янка, Піонерське, Підгірне, Сонячне, Южне);

"Сиваш" (в адміністративно-територіальних межах міст Красноперекопська, Армянська та Красноперекопського району);

"Керч" (в адміністративно-територіальних межах міста Керчі, за винятком територій, що віднесені до спеціальної економічної зони "Порт Крим");

"Східний Крим" (в адміністративно-територіальних межах Ленінського району).

3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які реалізують у порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше:

100 тис. доларів США - у діяльності із збереження історичного та природного надбання, з досліджень та розробок у сфері інформатизації, культури та спорту, послуг населенню, очищення територій, у лісовому господарстві, у виробництві спортивних та галантерейних товарів, іграшок, сувенірних виробів;

200 тис. доларів США - у діяльності з охорони здоров'я та соціальної допомоги, сільському і рибному господарстві, харчовій, текстильній промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві меблів, деревини та виробів з деревини;

500 тис. доларів США - у діяльності санаторно-курортних закладів, готелів та ресторанів, сфері транспорту та зв'язку, в будівництві, обробленні відходів, наданні послуг у сфері туризму, відпочинку та розваг;

1 млн. доларів США - у видобувній, обробній промисловості, у виробництві електроенергії, газу та води.

4. Спеціальна економічна зона "Порт Крим" (далі - СЕЗ "Порт Крим") створюється на строк 30 років на території міста Керчі Автономної Республіки Крим загальною площею 27 гектарів у межах двох земельних ділянок:

перша ділянка примикає до комплексу Керченської поромної переправи. З півночі і заходу на протязі 805 м вона обмежена автомобільною дорогою на селище Жуковка, з півдня на протязі 450 м - автомобільною дорогою до комплексу поромної переправи, зі сходу на протязі 550 м - територією рибальського колгоспу імені Кірова, акваторією ковша і комплексом поромної переправи (площа 18,3 га, периметр 2375 м);

друга ділянка розташована в районі залізничної станції "Керч-Завод", на схід від річки Булганак. З північного заходу на протязі 560 м вона обмежена насипом залізниці, зі сходу на протязі 365 м - охоронною зоною річки Булганак, з півдня на протязі 400 м - зоною відчуження високовольтної лінії електропередачі (площа 8,67 га, периметр 1335 м).

Оригінал карти СЕЗ "Порт Крим" зберігається в Керченській міській раді.

СЕЗ "Порт Крим" не включається до територій пріоритетного розвитку.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України
на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим"

1. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" діють у межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління територіями пріоритетного
розвитку та СЕЗ "Порт Крим"

Органами управління територіями пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" є:

Рада з питань територій пріоритетного розвитку та спеціальної економічної зони "Порт Крим" (далі - Рада);

органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації;

орган господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим".

Стаття 6. Повноваження Ради з питань територій
пріоритетного розвитку та спеціальної економічної зони "Порт Крим"

1. Рада є спеціально уповноваженим органом управління СЕЗ "Порт Крим" та спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується на територіях пріоритетного розвитку в Автономній Республіці Крим.

Рада створюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Положення про Раду затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення стратегії та погодження поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";

внесення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим пропозицій щодо затвердження та внесення змін до переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку, а також за здійсненням підприємницької діяльності суб'єктами СЕЗ "Порт Крим";

підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання при реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку та території СЕЗ "Порт Крим";

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування, органом господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим" та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності та СЕЗ "Порт Крим";

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування
та місцевих державних адміністрацій щодо
управління територіями пріоритетного розвитку

1. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Крім того, до повноважень органів місцевого самоврядування належать:

укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності про реалізацію затвердженого Радою інвестиційного проекту;

регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників.

Стаття 8. Повноваження Керченської міської ради та
її виконавчого комітету щодо управління
СЕЗ "Порт Крим"

1. Керченська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Порт Крим" відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Виконавчий комітет Керченської міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Порт Крим" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. До сфери повноважень Керченської міської ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій щодо зміни статусу СЕЗ "Порт Крим" у порядку, встановленому законодавством України;

підготовка стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Порт Крим";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порт Крим";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Порт Крим", та природних ресурсів місцевого значення;

затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим";

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порт Крим" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 9. Повноваження органу господарського розвитку
СЕЗ "Порт Крим"

1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим" є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Керченською міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Порт Крим".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" затверджується Керченською міською радою.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" належать:

організація облаштування території СЕЗ "Порт Крим";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порт Крим", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту у СЕЗ "Порт Крим" у порядку, встановленому Керченською міською радою за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення з суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" у межах повноважень, наданих Керченською міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порт Крим";

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порт Крим" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" затверджені Радою інвестиційні проекти;

участь у реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", що реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" затверджені Радою інвестиційні проекти;

підготовка пропозицій Керченській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порт Крим";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порт Крим" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порт Крим".

Стаття 10. Суб'єкти СЕЗ "Порт Крим"

1. Суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" є суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порт Крим" і реалізують на цій території затверджені Радою інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 100 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" як суб'єкти СЕЗ "Порт Крим".

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" видає суб'єктам СЕЗ "Порт Крим" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" справляється плата, розмір якої встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порт Крим" у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 11. Умови провадження підприємницької діяльності
на території СЕЗ "Порт Крим"

1. На території спеціальної економічної зони "Порт Крим" забороняється гральний бізнес, у тому числі створення казино, інших гральних домів (місць).

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порт Крим", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, при застосуванні новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок у період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порт Крим".

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" як суб'єкта СЕЗ "Порт Крим", укладення договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Керченською міською радою.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим", такий суб'єкт СЕЗ "Порт Крим" несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" про скасування наданих ним дозволів, скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" та розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту).

6. Рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, розірвання договору (контракту), скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 12. Умови провадження підприємницької діяльності на
територіях пріоритетного розвитку

1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, застосовується виключно під час реалізації на цих територіях затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів до суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на цих територіях.

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

6. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу місцевого самоврядування про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 13. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
діяльності, створюваних на територіях
пріоритетного розвитку та у СЕЗ "Порт Крим"

На територіях пріоритетного розвитку та у СЕЗ "Порт Крим" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 14. Спеціальний правовий режим інвестиційної
діяльності та особливості оподаткування і валютного
регулювання на територіях пріоритетного розвитку

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на території пріоритетного розвитку - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів у порядку, встановленому цим Законом:

матеріали і сировину, перелік та обсяги ввезення яких визначаються у порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законом порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на території пріоритетного розвитку - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів у порядку, встановленому цим Законом, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання). (Статтю 14 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3036-III від 07.02.2002)

5. Порядок контролю за цільовим використанням матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що відповідно до цього Закону ввозяться на території пріоритетного розвитку, встановлюється Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.

6. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток у частині, одержаній від освоєння інвестиції діючого, новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства, що реалізує у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

У разі, коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.

7. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується у встановленому цим Законом порядку, сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

8. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

9. Звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.

10. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.

11. Валютне регулювання на територіях пріоритетного розвитку здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.

Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами підприємницької діяльності продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих на територіях пріоритетного розвитку, звільняються від обов'язкового продажу.

Стаття 15. Особливості оподаткування та валютного
регулювання на території СЕЗ "Порт Крим"

1. До суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Прибуток суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", отриманий на території СЕЗ "Порт Крим" від реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

3. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порт Крим" з метою оподаткування не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

Уразі якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт СЕЗ "Порт Крим", який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

4. Суб'єкти СЕЗ "Порт Крим", які реалізують на території СЕЗ. "Порт Крим" інвестиційні проекти, збір до Державного інноваційного фонду сплачують у розмірі 50 відсотків від встановленої ставки збору. Ці кошти зараховуються на спеціальний балансовий рахунок бюджету Автономної Республіки Крим. Розпорядником цих коштів для фінансування виключно інноваційних проектів суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" є територіальний орган Державного інноваційного фонду в Автономній Республіці Крим.

5. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Порт Крим", які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.

6. Валютне регулювання на території СЕЗ "Порт Крим" здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.

Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих на території СЕЗ "Порт Крим", звільняються від обов'язкового продажу.

Стаття 16. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порт Крим"
товарів та інших предметів та вивезення товарів
та інших предметів з території СЕЗ "Порт Крим"

1. На території СЕЗ "Порт Крим" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим" для використання в межах СЕЗ "Порт Крим" ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порт Крим" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим", податки сплачуються в порядку, встановленому законом для оподаткування товарів, що імпортуються.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Порт Крим".

Операції з надання зазначених послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Порт Крим", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Порт Крим" з метою транзиту через територію СЕЗ "Порт Крим" митні збори справляються відповідно до закону;

є) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до закону.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Порт Крим".

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Порт Крим" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Порт Крим" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Порт Крим" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованим та неконтрольованим проникненню на територію СЕЗ "Порт Крим" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Порт Крим" огороджується по периметру та облаштовується відповідно до вимог, встановлених Державною митною службою України.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Порт Крим", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються Державною митною службою України.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порт Крим", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порт Крим" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження території СЕЗ "Порт Крим" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим".

Режим спеціальної митної зони на території СЕЗ "Порт Крим" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Порт Крим" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Порт Крим", не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Порт Крим", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порт Крим" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим" окремих видів товарів.

Стаття 17. Порядок в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Порт Крим", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" і виїзду, з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 18. Порядок ліквідації СЕЗ "Порт Крим"

1. СЕЗ "Порт Крим" вважається ліквідованою з дня закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Порт Крим" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (2673-12).

Стаття 19. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів
СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Порт Крим", суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порт Крим", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 20. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Автономній Республіці Крим на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.

2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 14 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 21. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які на момент набрання чинності цим Законом є суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш", до закінчення визначеного строку економічного експерименту в зоні "Сиваш" здійснюється за вибором таких суб'єктів. За цих умов дія щодо них особливостей оподаткування та валютного регулювання, передбачених Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" ( 65/96-ВР ), припиняється з моменту укладення ними відповідно до цього Закону договору (контракту) про реалізацію інвестиційного проекту.

3. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 740/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2189-III