Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 січня 2002 р. N 19
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Поствнови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N
70)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 314

У зв'язку з прийняттям Закону України від 5 липня 2001 р. N 2606-III "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 314 "Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 181) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2002 р. N 19

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 1995 р. N 314

1. У постанові:

1) у пункті 3 слова "Міністерству статистики" виключити;

2) пункт 8 виключити.

2. У Положенні про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 після слів "спеціальною комісією" доповнити словом "підприємства";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Підприємствам, які забезпечують норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів надається цільова позика на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767";

3) абзац четвертий пункту 11 виключити;

4) абзац шостий пункту 12 викласти у такій редакції:

"направляє на професійне навчання непрацюючих інвалідів першої, другої та третьої груп за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів";

5) абзаци другий, третій та шостий пункту 13 виключити;

6) абзац третій пункту 14 викласти в такій редакції:

"щорічно до 1 лютого року, що настає за звітним, подають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів відомості про середню річну заробітну плату на підприємстві, середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу та про кількість працюючих інвалідів".