Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні

( Закон не діє з 1 січня 2008 року згідно із статтею 7
цього Закону )

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 47, ст.294 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2681-III від 13.09.20
01 )

З метою створення умов для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) у вітчизняне автомобілебудування Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) інвестиція - інвестиція (у тому числі іноземна) виключно у грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну:

не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів;

не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів;

не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів;

2) офіційний виробник автомобільної марки (автомобільних марок) резидент України, юридична особа (підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих до них), основним видом діяльності яких є виробництво автомобілів, що мають офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів на підставі належним чином зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві автомобілів;

3) інвестиційна програма підприємства - програма використання інвестиції та інших коштів, залучених для її виконання, затверджена постановою Кабінету Міністрів України і яка містить комплекс зобов'язань підприємства на період її виконання, зокрема:

перелік об'єктів виробництва;

концепцію створення потужностей підприємства;

джерела фінансування;

терміни виконання програми створення (завантаження) робочих місць;

4) програма створення (завантаження) робочих місць - використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових частин до них на митній території України;

5) робоче місце - забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який щорічно визначається законодавством про працю;

6) підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією - підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, в якому:

інвестор (інвестори) не вимагає сплати авторської винагороди за надані підприємству конструкції автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них та технології їх виробництва;

інвестори (у тому числі іноземні) - учасники таких підприємств протягом пільгового періоду реінвестують прибуток, отриманий ними від діяльності цих підприємств, у розвиток виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них;

чисельність працівників, яка зафіксована на момент внесення інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду шляхом скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

Якщо таке підприємство не має виробничих потужностей для виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, такі потужності рівномірно створюються у перші три роки від дня внесення (чи реєстрації) інвестиції за рахунок не менше 50 відсотків від загальної суми такої інвестиції;

7) машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії машинокомплектів або складові частини різних найменувань по одній або більше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів:

силовий агрегат;

передня підвіска;

задня підвіска;

бензобак;

система запалювання;

трансмісія;

система глушіння.

Якщо машинокомплект включає шасі автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів:

силовий агрегат;

бензобак;

система запалювання;

система глушіння;

8) кузов автомобіля - каркасна конструкція закритого типу, що призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу;

9) шасі автомобіля - певна частина автомобіля, яка згідно з конструкцією включає такі складові компоненти:

рама або напіврама;

осі керовані та ведучі;

силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному стані);

колеса;

трансмісія.

Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля з кузовом несучого типу.

Якщо на кузові або шасі автомобіля встановлено три або більше із зазначених у пунктах 7-9 частини першої цієї статті компонентів або якщо на шасі встановлено кузов (кабіну), то такий кузов (шасі) автомобіля вважається готовим автомобілем. При оподаткуванні операцій з виробництва (ввезення) зазначених компонентів та складових частин машинокомплектів застосовуються норми законів про оподаткування операцій з виробництва (ввезення) готових автомобілів.

Дія цієї статті стосовно складових компонентів машинокомплекту автомобіля поширюється на всі види автомобілів, які завозяться на митну територію України. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2681-III від 13.09.2001, в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

Стаття 2. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст.107, N 28, ст.301; 1994 р., N 20, ст.117; 1996 р., N 8, ст.31; 1997 р., N 3, ст. 6) доповнити частиною такого змісту:

"Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється при ввезенні товарів (включаючи машинокомплекти) на митну територію України, які використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів і запасних частин до них з інвестицією (у тому числі іноземною) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Порядок і обсяги ввезення цих товарів (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів встановлюється додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку";

2. Статтю 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по виробництву автомобілів і запчастин до них, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Площа землі, що звільняється від оподаткування земельним податком, визначається із розрахунку суми інвестиції у грошовій формі до статутного фонду таких підприємств на 1 га площі землі, яку вони займають, еквівалентній 400 тисячам доларів США за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на день внесення інвестиції (у тому числі іноземної)";

3. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст.250) доповнити пунктами 11.18, 11.19 такого змісту:

"11.18. Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від оподаткування операції із ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (включаючи машинокомплекти), які використовуються для будівництва і виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів і запчастин до них з інвестицією (у тому числі іноземною) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Порядок і обсяги ввезення цих товарів (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів встановлюється додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення цільового використання зазначених товарів (включаючи машинокомплекти) платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів (включаючи машинокомплекти), а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання та за період від дати ввезення таких товарів (включаючи машинокомплекти) до дати збільшення податкових зобов'язань.

11.19. До 1 січня 2008 року оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів власного виробництва резидентів України, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Ці виробники-резиденти повинні зареєструвати у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму, що передбачає поетапне доведення ступеня локалізації виробництва складових частин такого автомобіля не менше 70 відсотків його кошторисної вартості на закінчення десятого року від початку реалізації інвестиційної програми.

Під локалізацією виробництва слід розуміти запровадження виробництва окремих складових частин автомобілів на митній території України із використанням праці громадян України, які мають складати не менше 90 відсотків середньоспискової чисельності працівників на такому виробництві. Кабінет Міністрів України встановлює графік поетапної локалізації виробництва відповідно до затвердженої ним інвестиційної програми";

4. Доповнити статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181) пунктом 22.21 такого змісту:

"22.21. Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по виробництву автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:

22.21.1. Податковим періодом для них вважається звітний податковий рік;

22.21.2. Валові доходи і валові витрати підприємства, отримані (сплачені) протягом звітного податкового року, підлягають індексуванню виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем сплачення витрат (отримання доходів), до кінця звітного податкового року;

22.21.3. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідками звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які направляються на погашення кредитів, отриманих для реалізації інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва та виробництво матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування, а також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці ж цілі. Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до граничного терміну подання річної податкової декларації до відповідного податкового органу. У разі коли протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого прибутку поточного податкового періоду, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначений законодавством України;

22.21.4. Податок на дивіденди, передбачений підпунктом 7.8.2, не застосовується у разі реінвестування їх у розвиток виробництва матеріалів та комплектуючих виробів для автомобілебудування;

22.21.5. Дія підпункту 5.5.2 не поширюється на підприємства по виробництву автомобілів і запчастин до них, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку строком до 1 січня 2008 року".

У зв'язку з цим пункт 22.21 вважати пунктом 22.22.

Стаття 3. Тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по виробництву автомобілів і запчастин до них, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, звільняються від зборів до Державного інноваційного фонду України.

Стаття 4. Установити, що законодавчі акти, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним, не поширюються на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну:

не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів;

не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів;

не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів. ( Стаття 4 в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

Стаття 5. Пільги, передбачені цим Законом для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, набирають чинності після затвердження їх інвестиційних програм Кабінетом Міністрів України та внесення до статутного фонду такого підприємства інвестиції (у тому числі іноземної) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день її внесення суму, еквівалентну:

не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів;

не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів;

не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів. ( Стаття 5 в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

Стаття 6. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх зобов'язань згідно з інвестиційною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або порушення норм цього Закону з боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію в грошовій формі (у тому числі іноземну), що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів, суму, еквівалентну не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів та суму, еквівалентну не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до них за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, інвестор (інвестори) сплачує в повному обсязі всі податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з дати виявлення невиконання інвестиційної програми або порушення цього Закону. ( Стаття 6 в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2008 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 вересня 1997 року
535/97-ВР

Додаток
до Закону України
"Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні"
від 19 вересня 1997 р. N 535/9
7-ВР

Перелік
товарів (у тому числі машинокомплектів),
при ввезенні яких на митну територію України не справляються
податки (ввізне мито, податок на додану вартість), якщо такі
товари не виробляються на території України

Код згідно
з Гармонізованою
системою опису і
кодування товарів 
Найменування товарів


 
2710.00.210
2710.00.250
2710.00.790
2710.00.990
2833.19.000
2833.24.000
2835.31.000
2837.11.000
2837.19.000
2903.19.000

2903.22.000
2904


2905.31.000
2922.13.000
2929.10.000
3208.10.900

3208.20.900

3208.90.910

3212


3214.10.100
3214.90.000
3319.000
3403.19.910

3403.19.990

3405.90.100
3405.90.900
3506.91.000

3506.99.900
3802.90.000
3810.10.000


3810.90.910

3814


3819.00.000
3820.00.000

3823.90.700

3823.90.830
3901.10.100
3901.10.900
3902.10.000
3902.30.000
3903.11.000
3903.19.000
3903.30.000

3903.90.000
3904.10.000
3904.22.000
3904.40.000
3904.69.000
3907
3908
3909

3910
3917.23.100
3917.29.990
3919


3920.20

4009.10.000


4009.30.000


4009.50.990

4010.10.000


4010.99.000

4016.91.000

4016.93

4016.93.900
4111.00.000


4403.20.000
4407.10.910
4407.10.930
5204.11.000

5204.19.000
5209.59.000

5407.42.100


5407.42.900


5601.21.900
5602.90.000


5603.00.930
5603.00.950
5603.00.990
5604.90.000
5607.21.000
5607.50.900

5703.20.190


5703.20.990


5703.30.590


5903.20.900
5903.90.100
5911.10.000

5911.20.000
5911.90.900

6807.90.000

6813.10.900
6813.90.900
7007.11.1007007.19.8007007.21.910


7007.29.000
7009.10.000

7201.30.900
7202.41.900

7202.91.000
7202.92.000
7209.11.000


7209.12.9007209.13.9007209.21.000


7209.22.9007209.23.9007209.31.000


7209.32.9007209.33.9007209.41.000


7209.42.9007209.43.9007210.11.9007210.207210.20.9007211.49.9907212.50.9707213.20.000

7215.10.000


7217.29.000
7219

7220

7223.00.100

7306.30.510

7312.10.950
7318.11.000
7318.14.910

7318.14.990
7318.15.410

7318.15.490

7318.15.810

7318.15.890

7318.16.100


7318.16.500
7318.16.910

7318.16.990

7318.19.000

7318.21.000

7318.23.000
7318.24.000
7318.29.000
7320.20.900
7320.90.000
7402.00.000

7403.11.000

7403.19.000
7405.00.000
7407
7408.29.100
7409.31.000

7411.21.100

7411.21.900

7506

7805.00.000
7901.11.000

7905.00.900

8104.19.000
8108.90.500
8108.90.700
8301.20.000
8402.19

8407.33
8407.348407.90


8408.20.1008408.20.510


8408.20.550


8409.91.000
8413

8414.59.300
8414.59.500
8414.59.900
8414.80
8415.81.900


8416.10.100


8416.20.000
8419.89.1008425.11

8425.49
8426.11.000
8428.10.990
8431.31.000

8458.11.910


8458.19.100

8458.19.910


8459.29.100
8459.29.910
8459.39.000
8459.70.000
8460.19.000


8460.29.100
8460.40.000

8461.10.000
8461.20.000
8461.30.000
8461.40.190
8461.40.790


8461.90.000
8462.10.100

8462.29.100

8462.29.910

8462.49.1008462.91.910

8463.20.000
8463.30.000
8466

8467.11.900

8468

8477.20.000
8477.40.000

8477.80.100

8481.10
8481.20

8482
8483.10.410

8483.10.510
8483.10.530

8483.10.900
8483.20.000

8483.30.900
8483.40.930

8483.90.9208483.90.980


8501.10.910

8504.21.000

8504.22.100


8504.22.900


8504.23.000

8504.40.910

8504.40.990
8505.11.000
8508.80.100

8508.80.510
8511.10
8511.10.900
8511.30
8511.30.900
8511.40

8511.40.900

8511.50
8511.80
8511.90.000

8512.10.910
8512.20.000

8512.30.000
8512.40.000

8512.90.000

8515.21.000

8515.31.000


8544
8706.00


8707


8708


9028


9031.10.000

9031.20.000
9031.80.310

Без коду
 
Уайт-спірит
Тільки бензин-розчинник
Паливо рідке (мазут) для інших цілей
Мастила змащувальні для інших цілей
Сульфати натрію інші
Сульфат нікелю
Трифосфат натрію
Ціанід натрію (ціаністий натрій)
Ціаніди інші
Похідні від ациклічних вуглеводнів насичені,
хлоровані інші
Трихлоретилен
Похідні вуглеводню, сульфіровані, нітровані
та нітрозовані, галогенізовані чи
негалогенізовані
Етиленгліколь
Триетаноламін та його солі
Ізоціонати
Інші розчини фарб і лаків, виготовлені
на основі складних поліефірів
Інші розчини фарб і лаків, виготовлені
на основі акрилових та вінілових полімерів
Інші розчини фарб і лаків, виготовлені на
основі синтетичних полімерів
Пігменти (враховуючи металічні порошки і
пластівці), дисперговані у неводному
середовищі, рідкі чи пастоподібні, що
використовуються при виробництві фарб
(враховуючи емалі); фольга для тиснення;
барвники та інші фарбувальні речовини,
упаковані для роздрібного продажу
Мастики
Грунтовки та шпаклівки інші
Лігносульфат
Засоби для змащування машин, механізмів та
транспортних засобів
Засоби для змащування машин, механізмів і
транспортних засобів інші
Засоби для полірування металевих поверхонь
Інші поліруючі засоби
Речовини клеючі на основі каучуків та
пластмас
Готовий клей інший
Вугілля активоване інше
Засоби для травлення металевих поверхонь;
порошки та пасти для паяння м'яким та
твердим припоєм або зварювання
Флюси для паяння м'яким та твердим припоєм
або зварювання
Розчинники, розріджувачі складні органічні,
у іншому місці не зазначені; сполуки для
видалення фарб чи лаків
Гальмова рідина та її компоненти
Сполуки антифризні (тосол) та рідини проти
обмерзання
Розчинники й розріджувачі складні неорганічні
для лаків і аналогічних продуктів
Сполуки для гальванізації
Поліетилен лінійний
Поліетилен інший
Поліпропилен
Сополімери пропилену
Полістирол спінений
Полістирол інший
Сополімери акрілонітрилбутадієнстирольні
(ABS)
Полімери стиролу у первинних формах інші
Полівінілхлорид
Полівінілхлорид пластифікований
Сополімери вінілхлориду інші
Фторполімери інші
Поліацетати, поліефіри прості та смоли
епоксидні інші в первинних формах;
полікарбонати, смоли алкідні, ефіри складні
поліалілові та поліефіри складні інші, в
первинних формах
Поліаміди в первинних формах
Смоли амінові, фенольні та поліуретани в
первинних формах
Силікони в первинних формах
Трубки, шланги з полімерхлоридів безшовні
Трубки із пластмас інші
Плити, листи, плівки, фольга, стрічки, смуги
та інші форми з пластмас, плоскі, самоклейні
в рулонах чи не в рулонах
Плити, листи, плівка, фольга з полімерів
пропилену
Труби, шланги та рукави із гуми неармовані
та не комбіновані іншим способом з іншими
матеріалами, без фітингів
Труби, шланги та рукави із гуми армовані чи
комбіновані іншим способом тільки з
текстильними матеріалами, без фітингів
Труби, шланги та рукави із гуми з фітингами
інші
Стрічки транспортерні, паси приводні або
бельтінги із гуми трапецієвидного
поперечного перетину
Стрічки транспортерні, паси приводні або
бельтінги із гуми інші
Покриття на підлогу і килимки з пористої
гуми
Прокладки, шайби та інші ущільнювачі для
технічних цілей
Прокладки, шайби та ущільнювачі інші
Шкіра штучна, на основі натуральної шкіри
або шкіряних волокон, в пластинах, листах
або стрічці, в рулонах чи не в рулонах
Лісоматеріали інші з хвойних порід
Лісоматеріали з ялини та піхти
Лісоматеріали з сосни
Нитки бавовняні швейні, що містять бавовну
по масі 85 відсотків і більше
Нитки бавовняні швейні інші
Тканини бавовняні, що містять по
масі не менше 85 відсотків бавовни, інші
Тканини із синтетичних комплексних ниток,
включаючи тканини, що виробляються із
матеріалів, класифікованих у товарній
позиції 5404, які містять по масі не
менше 85 відсотків комплексних ниток з
нейлону або інших поліамідів, пофарбовані,
шириною не більше 57 сантиметрів
Тканини із синтетичних комплексних ниток,
включаючи тканини, що виробляються із
матеріалів, класифікованих у товарній
позиції 5404, які містять по масі не менше
85 відсотків комплексних ниток з нейлону
або інших поліамідів, пофарбовані, шириною
більше 57 сантиметрів
Вата із бавовни інша
Фетр та повсть просякнуті або непросякнуті,
з покриттям чи без покриття, дубльовані або
недубльовані інші
Неткані матеріали просякнуті або
непросякнуті, з покриттям чи без покриття,
дубльовані або недубльовані з поверхневою
щільністю на квадратний метр більше 25
грамів, але не більше 70 грамів (сипрон)
Неткані матеріали просякнуті або
непросякнуті, з покриттям чи без покриття,
дубльовані або недубльовані з поверхневою
щільністю на квадратний метр більше 70
грамів, але не більше 150 грамів (возопрон)
Неткані матеріали просякнуті або
непросякнуті, з покриттям чи без покриття,
дубльовані або недубльовані з поверхневою
щільністю на квадратний метр більше 150
грамів
Нитки та корд гумові, покриті текстилем;
текстильна пряжа, стрічка та аналогічні
форми, класифіковані в товарній позиції
5404 або 5405, просякнуті, покриті гумою
або пластмасами, інші
Шпагат або пакувальна мотузка
Шпагат із міцних синтетичних волокон (шнур
капроновий)
Тафтінгові килимки та інші текстильні
покриття для підлоги з нейлону чи
інших поліамідів вибивні тафтінгові інші
Тафтінгові килимки та інші текстильні
покриття для підлоги з нейлону чи інших
поліамідів інші
Тафтінгові килимки та інші текстильні
покриття для підлоги з інших хімічних
волокон інші
Тканини, дубльовані поліуретаном
Тканини інші дубльовані просякнуті
Текстильні матеріали, повсть та тканини,
дубльовані повстю
Тканина фільтрувальна (сито)
Текстильні матеріали та вироби для
технічних цілей інші
Вироби із асфальту та аналогічних
матеріалів інші
Накладки гальмівних колодок інші
Фрикційні матеріали або вироби з них інші
Скло безосколкове (включаючи скло
загартоване або багатошарове) розміром та
форматом, які дозволяють використовувати
його у транспортних засобах
Скло безосколкове (включаючи скло
загартоване або багатошарове) розміром та
форматом, які дозволяють використовувати
його у транспортних засобах, інше
Інше скло багатошарове розміром та форматом,
які дозволяють використовувати його у
транспортних засобах
Скло багатошарове (триплекс) інше
Дзеркала заднього виду для транспортних
засобів
Чавун переробний легований інший
Ферохром, який містить по масі більше 6
відсотків вуглеводу
Феротитан та фероселікотитан
Ферованадій
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі у рулонах без подальшої обробки
товщиною 3 міліметри і більше
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі у рулонах без подальшої обробки
товщиною більше 1 міліметра, але менше 3
міліметрів, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі у рулонах без подальшої обробки
товщиною 0,5 міліметра, але не більше 1
міліметра, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший у рулонах без подальшої обробки
товщиною 3 міліметри і більше
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший у рулонах без подальшої обробки
товщиною більше 1 міліметра, але менше 3
міліметрів, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший у рулонах без подальшої обробки
товщиною 0,5 міліметра і більше, але не
більше 1 міліметра, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі не в рулонах без подальшої обробки
товщиною 3 міліметри і більше
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі не в рулонах без подальшої обробки
товщиною більше 1 міліметра, але менше 3
міліметрів, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі не в рулонах без подальшої обробки
товщиною 0,5 міліметра і більше, але не
більше 1 міліметра, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший не в рулонах без подальшої
обробки товщиною 3 міліметри і більше
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший не в рулонах без подальшої
обробки товщиною більше 1 міліметра,
але менше 3 міліметрів, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший не в рулонах без подальшої
обробки товщиною 0,5 міліметра і більше,
але не більше 1 міліметра, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі шириною 600 міліметрів і більше,
вкритий оловом, товщиною 0,5 міліметра
і більше, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі шириною 600 міліметрів і більше,
вкритий свинцем, включаючи
свинцево-олов'яний сплав
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі шириною 600 міліметрів і більше,
вкритий свинцем, включаючи
свинцево-олов'яний сплав, інший
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший без подальшої обробки шириною
не більше 500 міліметрів, який містить по
масі 0,6 відсотка і більше вуглецю
Прокат плоский із заліза та нелегованої
сталі інший шириною не більше 500
міліметрів, покритий іншим способом,
інший (сталева стрічка)
Прутки гарячекатані у вільно змотаних
бунтах з автоматної сталі
Прутки інші із заліза та автоматної
сталі без подальшої обробки після
формовки у холодному стані
Дріт із заліза та нелегованої сталі інший
Прокат плоский з нержавіючої сталі
шириною не менше 600 міліметрів
Прокат плоский із нержавіючої сталі
шириною менше 600 міліметрів
Дріт із нержавіючої сталі, яка містить
по масі 2,5 відсотка та більше нікелю
Труби та трубки із чорних металів інші
оцинковані
Канати та троси оцинковані
Глухар
Гвинти самонарізні інші з різьбою, яка
нарізана на означеній відстані
Гвинти інші
Гвинти та болти інші з граничною
міцністю менше 800 мегапаскалів
Гвинти та болти інші з граничною
міцністю не менше 800 мегапаскалів
Гвинти інші з опором на розтяг менше
800 мегапаскалів
Гвинти інші з опором на розтяг не менше
800 мегапаскалів
Гайки, вироблені з прутків сортового
прокату чи проволоки, діаметром отвору не
більше 6 міліметрів
Гайки інші, які самоконтряться
Гайки інші з внутрішнім діаметром не
більше 12 міліметрів
Гайки інші з внутрішнім діаметром
більше 12 міліметрів
Гвинти, болти, гайки з нарізною різьбою
інші
Шайби, які пружинять, та інші контровочні
шайби ненарізні з чорних металів
Заклепки
Шпонки та шплінти з чорних металів
Вироби ненарізні інші (пальці)
Пружини гвинтові інші
Пружини інші
Мідь нерафінована; мідні аноди для
електролітичного рафінування
Катоди і секції катодів з рафінованої
необробленої міді
Рафінована необроблена мідь інша
Лігатура на основі міді
Дротики й профілі мідні
Дріт з мідно-олов'яних сплавів (бронзи)
Плити, листи, полоси та стрічки в
рулонах з мідно-олов'яних сплавів (бронзи)
Труби та трубки з мідно-цинкових сплавів
(латуні) прямі
Труби та трубки з мідно-цинкових сплавів
(латуні) інші
Плити, листи, полоси, стрічки та фольга
нікелеві
Труби, трубки, фітинги свинцеві
Цинк необроблений із вмістом по масі
99,99 відсотка і більше цинку
Плити, листи, полоси,стрічки та фольга
цинкові інші
Магній та вироби з нього інші
Листи титанові
Труби титанові
Замки запалювання
Котли пароводяні та парові інші,
включаючи комбіновані
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням, з кривошипно-шатунним
механізмом, робочим об'ємом циліндра
двигуна більше 250 кубічних сантиметрів,
але не більше 1000 кубічних сантиметрів
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням, з кривошипно-шатунним
механізмом, робочим об'ємом циліндра двигуна
більше 1000 кубічних сантиметрів
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням, з кривошипно-шатунним
механізмом інші
Двигуни для транспортних засобів,
вказаних у групі 87, для промислового
складання автомобілів, класифікованих у
товарній позиції 8703
Двигуни для інших транспортних засобів,
вказаних у групі 87, потужністю не більше
50 кіловат
Двигуни для інших транспортних засобів,
вказаних у групі 87, потужністю більше 50
кіловат, але не більше 100 кіловат
Частини, призначені спеціально або в
основному для поршневих двигунів
внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням, вказаних у товарних позиціях
8407 і 8408
Насоси рідинні з витратомірами чи без них,
підйомники рідин
Вентилятори осьові
Вентилятори центробіжні
Вентилятори інші
Насоси вакуумні та повітряні інші
Інші прилади з агрегатом охолодження і
пристроєм, що забезпечує перемикання режиму
"холод-тепло"
Форсунки для рідкого палива, що містять у
своєму складі пристрої автоматичного
регулювання
Інші пальники, включаючи й комбіновані
Охолодники баштові - градирні та аналогічні
засоби для прямого охолодження (без
роз'єднувальної стіни) за допомогою
циркулюючої води
Талі підйомні та підйомники з
електричними двигунами
Домкрати інші
Крани мостові на нерухомих опорах
Інші ліфти і підйомники скіпові
Частини для ліфтів, скіпових підйомників
або ескалаторів
Інші токарні автомати, автоматичні,
токарно-револьверні з поздовжніми полозками
та токарно-револьверні верстати
Центрові багаторізцеві і копіювальні
токарні верстати
Інші токарні автомати, токарно-револьверні
з поздовжніми полозками і
токарно-револьверні верстати
Інші верстати свердлильно-радіальні
Інші верстати свердлильно-багатошпиндельні
Інші верстати розточувально-фрезерні
Верстати різьбонарізні інші
Інші верстати плоскошліфувальні, установка
на яких по будь-якій з осей зроблена з
точністю не менше 0,01 міліметра
Інші круглошліфувальні верстати
Верстати хонінгувальні, притирочні і
полірувальні
Верстати поздовжньо-стругальні
Верстати поперечно-стругальні та довбальні
Верстати протяжні
Верстати зуборізні інші
Інші верстати, обладнані системою
мікрометричного регулювання та точністю
установки деталей 0,01 міліметра
Інші верстати для обробки металу
Штампувальні або листоштампувальні машини
та молоти з числовим програмним управлінням
Інші машини згинальні, кромкозагинальні для
виготовлення виробів з листового матеріалу
Машини згинальні, кромкозагинальні,
правильні (включаючи преси) інші гідравлічні
Інші машини діропробивні або вирубні,
включаючи комбіновані діропробивні, просічні
для виготовлення виробів з листового
матеріалу
Інші преси гідравлічні для виробництва
гвинтів, болтів
Верстати різьбонакатні
Верстати для виготовлення виробів з дроту
Частини і приладдя, призначені виключно
або в основному для обладнання,
зазначеного у товарних позиціях
8456 - 8465, враховуючи пристрої
для кріплення інструмента і деталей,
саморозкривні різьбонарізні головки,
ділильні головки та інші спеціальні
пристосування до верстатів;
інструментотримачі для інструментів
усіх типів, призначених для ручної роботи
Інструменти пневматичні, що обертаються,
інші
Обладнання і апарати для паяння м'яким і
твердим припоєм або зварювання (придатні
чи не придатні для різання), що не
відносяться до товарної позиції 8515;
машини і апарати для поверхневої
термообробки, що працюють на газі
Екструдери
Машини вакуумні формувальні та машини
термоформувальні інші
Машини для виробництва виробів з
пористих матеріалів
Клапани редукційні для регулювання тиску
Клапани для маслогідравлічних і
пневматичних трансмісій
Підшипники кочення: кулькові, роликові
Кривошипи та вали колінчасті з чавунного
або сталевого литва
Кривошипи та вали колінчасті сталеві ковані
Кривошипи та вали колінчасті сталеві
штамповані
Кривошипи та вали колінчасті інші
Корпуси підшипників із вмонтованими
шариковими чи роликовими підшипниками
Корпуси для підшипників ковзання
Коробки передач та інші редукційні
механізми
Частини валів трансмісійних та кривошипів,
корпусів підшипників, підшипників ковзання
та інших вузлів з чавунного та сталевого
литва
Частини валів трансмісійних та кривошипів,
корпусів підшипників, підшипників ковзання
та інших вузлів інші
Універсальні двигуни постійного і змінного
струму
Трансформатори з рідким діелектриком
потужністю не більше 650 кіловат
Трансформатори з рідким діелектриком
потужністю більше 650 кіловат, але не
більше 1600 кіловат
Трансформатори з рідким діелектриком
потужністю більше 1600 кіловат, але не
більше 10000 кіловат
Трансформатори з рідким діелектриком
потужністю більше 10000 кіловат
Перетворювачі спеціальні зварювальні
(без зварювального обладнання)
Перетворювачі статичні інші
Електромагніти, постійні магніти металеві
Інструмент для роботи з текстильними
матеріалами
Апарати для шліфування
Свічки запалювання
Інші свічки запалювання
Розподілювачі, котушки запалювання
Інші розподілювачі, котушки запалювання
Стартери, у тому числі працюючі як
генератори
Стартери, у тому числі працюючі як
генератори, інші
Інші генератори
Електричне обладнання інше
Частини електрообладнання для запалювання
та пуску двигунів внутрішнього згоряння
Генератори
Прилади освітлювальні або сигналізаційні
візуальні інші
Прилади звукової сигналізації
Склоочищувачі, пристрої проти обледеніння
та запітніння
Частини електроосвітлювального та
сигналізаційного обладнання
Машини та апарати для зварювання металів
опором, автоматичні чи напівавтоматичні
Машини та апарати для дугового
(включаючи плазмово-дугове) зварювання
металів, автоматичні чи напівавтоматичні
Проводи ізольовані (враховуючи емальовані
анодовані), кабелі (враховуючи коаксильні)
та інші ізольовані електричні провідники
із з'єднувальними деталями або без них;
кабелі волоконно-оптичні, що складаються
із волокон з індивідуальними оболонками,
безвідносно до того, є вони чи ні у зборі
з електропровідниками чи з'єднувальними
елементами
Шасі з двигунами для автомобілів,
класифікованих у товарних позиціях
8701 - 8705
Кузови (враховуючи кабіни ) для
автомобілів, класифікованих у товарних
позиціях 8701 - 8705
Частини та обладнання автомобілів,
класифікованих у товарних позиціях
8701 - 8705
Лічильники подачі або виробництва газу,
рідини та електроенергії (враховуючи
калібрувальні)
Прилади і машини балансувальні для
механічних частин
Стенди випробувальні
Прилади та пристрої для вимірювання та
контролю геометричних параметрів
Машинокомплекти - повний або частковий набір
компонентів та складових частин, необхідних
для виробництва автомобілів (визначення
машинокомплекту - згідно зі статтею
1 Закону України "Про стимулювання
виробництва автомобілів в Україні").