Документ втратив чиннiсть!

(Дію Угоди припинено на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 307 від 20 травня 2015
р.)

Угода
між Урядом України та Урядом Російської Федерації
про військово-технічне співробітництво

Уряд України і Уряд Російської Федерації, які надалі іменуються Сторони,

виходячи з положень Торговельної угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації від 22 жовтня 1992 року,

враховуючи взаємну зацікавленість у зміцненні обороноздатності своїх країн,

одночасно розуміючи необхідність збереження та розвитку економічних зв'язків, що склалися між підприємствами й організаціями Сторін,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони через свої уповноважені організації будуть вживати заходів для здійснення взаємовигідного двостороннього військово-технічного співробітництва шляхом:

збереження та розвитку кооперованих зв'язків, що склалися, при розробці та виробництві військової продукції;

здійснення взаємних поставок військової продукції; надання послуг військового призначення. З цієї метою кожна із Сторін відповідно до свого національного законодавства забезпечить створення необхідних організаційних, правових та інших умов для укладення між уповноваженими суб'єктами господарської діяльності контрактів (договорів) у зазначених формах військово-технічного співробітництва.

Стаття 2

Номенклатура та обсяги взаємних поставок продукції та послуг військового призначення, умови поставок, порядок поставок, порядок розрахунків за які такі поставки будуть визначатися щорічними двосторонніми міжурядовими угодами, а також іншими договірними документами, підписаними на основі цих угод.

Стаття 3

Сторони не будуть продавати чи передавати третій Стороні, в тому числі іноземним фізичним, юридичним особам чи міжнародним організаціям надану однією Стороною другій Стороні військову продукцію та інформації по ній без попередньої, явно вираженої згоди їх первісного власника.

Стаття 4

З метою захисту державних таємниць та своїх інтересів у галузі поставок продукції та послуг військового призначення третім країнам, Сторони у разі необхідності будуть проводити взаємні консультації через відповідні державні органи.

При необхідності Сторони погодять та укладуть Угоду про взаємні поставки військової продукції з метою її реекспорту.

Стаття 5

Для реалізації цієї Угоди та інших наступних домовленостей в галузі військово-технічного співробітництва в складі Міжурядової українсько-російської комісії створюється робоча група з питань військово-технічного співробітництва. Всі спірні питання, що можуть виникнути між українськими та російськими організаціями при виконанні цієї Угоди, будуть регулюватися шляхом взаємних консультацій в рамках робочої групи та зазначеної Комісії в межах їх повноважень.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Угода може бути змінена чи доповнена за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення мають здійснюватися в письмовій формі.

Стаття 7

Ця Угода діятиме протягом п'яти років і буде автоматично продовжуватися на наступні щорічні періоди, якщо жодна із Сторін не зробить письмової заяви про своє бажання припинити дію цієї Угоди не пізніше 6 місяців до закінчення відповідного періоду її дії.

Здійснено в м.Києві 26 травня 1993 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд України   За Уряд Російської Федерації 
(підпис)
Євтухов 
(підпис)
Шохін