Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

( Декрет відмінено з 27.02.2002 згідно Закону
N 2210-III від 11.01.2001 )

Про внесення змін до Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 27, ст.291 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.
90 )

З метою забезпечення більш ефективного визначення монопольного становища підприємців на ринку товару Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296) такі зміни:

( Пункт "а" статті 1 втратив чинність на підставі Закону N 82/95-ВР від 02.03.95 )

б) зупинити дію статті 3.

2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ, 12 травня 1993 року
N 49-93

Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 27.05.93