ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені
Є.О. Патона", "Інститут монокристалів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів" ( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363) такі зміни:

назву Закону викласти в такій редакції:

"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш";

преамбулу після слів "Інститут монокристалів" (м. Харків)" доповнити словами "Вуглемаш" (м. Донецьк)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 жовтня 2001 року
N 2743-III