КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

Про надання державних гарантій щодо
іноземних кредитів, які надаються
Україні відповідно до міжнародних договорів

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 19, ст.209 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що гарантом кредитів, які відповідно до міжнародних договорів надаються Україні урядами іноземних держав, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками, від імені держави виступає Кабінет Міністрів України.

Обслуговування іноземного кредиту, отриманого під гарантії Кабінету Міністрів України, здійснюється Державним експортно-імпортним банком України або іншим уповноваженим Урядом України фінансовим агентом.

Гарантії, що надаються іноземним кредиторам, забезпечуються коштами Державного валютного фонду України, в якому створюється резерв Кабінету Міністрів України для погашення іноземних кредитів, або заставою іншого майна.

Предметом застави може бути:

майно позичальника кредиту, що належить йому на праві власності або повного господарського відання (останнє за згодою власника або органу, уповноваженого управляти цим майном), або майно, що належатиме позичальнику на момент виконання зобов'язання, якщо це передбачено кредитною угодою;

об'єкти незавершеного будівництва, які фінансуються повністю з державного бюджету, та інше майно, що перебуває у загальнодержавній власності, але не передано підприємствам, установам та організаціям у повне господарське відання чи оперативне управління.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 17 березня 1993 року
N 25-93

Опубліковано: "Голос України", 31 березня 1993 року