Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

( Декрет відмінено згідно Закону
N 2681-III від 13.09.20
01 )

Про порядок обкладення митом предметів,
які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 12, ст.105 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3631-XII від 19.11.
93, ВВР, 1993, N 49, ст.460
N 2134-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 4, ст.16 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (надалі - громадяни), підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ).

2. Від сплати мита звільняються такі предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами:

а) товари (крім винно-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, еквівалентною 1400 доларів США включно; ( Пункт "а" статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3631-12 від 19.11.93 )

б) предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та запасних частин до них), що тимчасово ввозяться на митну територію України;

в) речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

г) горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу.

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 2134-III від 07.12.2000 )

4. Цей Декрет набуває чинності через 15 днів з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 11 січня 1993 року
N 2-93

Опубліковано: "Голос України", 28.01.93

( Додаток втратив чинність на підставі Закону N 2134-III від 07.12.2000 )