ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 44, ст. 327 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 457/95-ВР від 23.11.95,
ВВР, 1995, N 44, ст. 328 )

Верховна Рада України постановляє:

Абзац другий статті 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.399) викласти в такій редакції:

"інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, II групи - трьох з половиною мінімальних пенсій за віком, III групи - двох мінімальних пенсій за віком, іншим інвалідам із числа солдатів і матросів строкової служби I групи - 200 процентів, II групи - 100 процентів і III групи - 50 процентів мінімального розміру пенсії за віком".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 листопада 1995 року
N 456/95-ВР