Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу № 2947-III від 10.01.2002,
ВВР, 2002, № 21-22, ст.135 )

Про внесення зміни до статті 16 Кодексу
про шлюб та сім'ю Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 4, ст. 25 )

Президія Верховної Ради України постановляє:

Із частини другої статті 16 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 26, ст. 204; 1980 р., N 38, ст. 754) вилучити слова "але не більш як на один рік".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 14 листопада 1991 року
N 1813-XII