ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинн
ості
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради України ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр "147-2" доповнити цифрами "147-3".

3. Цей Указ ввести в дію з дня його опублікування в республіканських газетах.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 25 серпня 1991 року
N 1434а-XII