ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1963, N 25, ст. 406 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 6 квітня 1963 року "Про надання права провадження попереднього слідства органам охорони громадського порядку" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Внести зміни до пункту 7 статті 32, статей 102, 111 і 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР, виклавши їх у такій редакції:

Пункт 7 статті 32

"7) "Слідчий" - слідчий прокуратури, слідчий органів охорони громадського порядку, слідчий органів державної безпеки".

Стаття 102

"Стаття 102. Органи попереднього слідства

Органами попереднього слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів охорони громадського порядку і слідчі органів державної безпеки".

Стаття 111

"Стаття 111. Справи, в яких обов'язкове провадження
попереднього слідства

Провадження попереднього слідства є обов'язковим в усіх справах за винятком злочинів, передбачених частиною 1 статті 85, статтями 88, 106, частиною 1 статті 107, частиною 1 статті 125, статтею 126, частиною 1 статті 148, статтями 149, 159 - 162, 195 - 199, частиною 1 статті 206, статтею 214 Кримінального кодексу Української РСР, по яких попереднє слідство провадиться тільки у випадках, коли це визнають за необхідне суд або прокурор.

Провадження попереднього слідства є обов'язковим в усіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми і особами, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати своє право на захист".

Стаття 112

"Стаття 112. Підслідність

У справах про злочини, передбачені статтями 63, 66, 69, 69-1, 72 - 74, 77, 78, 86-1, 92 - 99, частиною 2 статті 107, статтями 109, 111 - 113, 115, 117, 119 - 121, 123, 124, частиною 2 статті 125, статтями 127 - 139, 146, 147, 147-1, 147-2, 156 - 158, 165 - 177, 188 - 190, 190-1, 200, 201, 203 205, 208, 209, 218 - 220, 226 - 228, 232 - 252, пунктами "г" і "д" статті 253, статтями 254 - 263 Кримінального кодексу Української РСР, а також про всі злочини неповнолітніх, попереднє слідство провадиться слідчими прокуратури, а в справах про злочини, передбачені статтями 56 - 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 80, підпунктами "а", "б", "в" статті 253 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться також слідчими державної безпеки.

У справах про злочини, передбачені статтями 79, 81 - 83, частиною 2 статті 85, статтями 86, 87, 89 - 91, 100 - 105, 108, 110, 114, 116, 118, 122, 140 - 145, частиною 2 статті 148, статтями 150 - 155, 163, 183 - 185, 191 - 194, 202, частиною 2 статті 206, статтями 207, 210 - 213, 215 - 217, 221 - 225, 229, 230 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться також слідчими органів охорони громадського порядку.

У справах про злочини, передбачені статтею 84 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими прокуратури, а у випадках, коли ці злочини виявлені внаслідок оперативно-розшукних заходів міліції, - також слідчими органів охорони громадського порядку.

У справах про злочини, передбачені статтями 80-1, 80-2, 178 - 182, 186, 187 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими прокуратури, а також слідчими тих органів, до підслідності яких відноситься злочин, у зв'язку з яким порушено дану справу".

2. Віднести до підсудності районних, міських народних судів справи про злочини, передбачені частиною 3 статті 84 і частиною 2 статті 86 Кримінального кодексу Української РСР, виключивши їх з підсудності обласних судів.

У зв'язку з цим внести зміни до пункту 3 статті 34 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР, виклавши його в такій редакції:

"3) про злочини, передбачені статтями 86-1, 93, частиною 3 статті 117, статтею 147, частиною 2 статті 168, статтею 190-1 Кримінального кодексу УРСР".

3. Стаття 1 цього Указу набирає чинності з 1 липня 1963 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО

м. Київ, 13 червня 1963 р.
N 406а-06