ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про службове посвідчення працівника
Антимонопольного комітету України

Відповідно до статті 30 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) постановляю:

1. Затвердити Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України та Описи службових посвідчень працівників Антимонопольного комітету України, що додаються.

2. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк зразки службових посвідчень працівників Антимонопольного комітету України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 30 травня 2001 року
N 390/2001

Затверджено
Указом Президента України
від 30 травня 2001 року N 390/2001

Положення
про службове посвідчення працівника
Антимонопольного комітету України

1. Службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України (далі - посвідчення) є документом, який засвідчує належність особи до системи органів Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) та підтверджує її повноваження, визначені Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та іншими актами законодавства України.

2. Посвідчення видаються:

Голові Комітету, його заступникам і державним уповноваженим Комітету за підписом Президента України;

відповідальним працівникам апарату Комітету, головам територіальних відділень Комітету та їх заступникам - за підписом Голови Комітету;

відповідальним працівникам апаратів територіальних відділень Комітету за підписом голів відповідних територіальних відділень.

3. Посвідчення є дійсним протягом строку повноважень посадової особи, якій воно видано.

Передача посвідчення стороннім особам не допускається.

У разі звільнення працівника Комітету з посади він зобов'язаний здати посвідчення за місцем його одержання.

4. Описи посвідчень затверджуються Президентом України, а їх зразки Кабінетом Міністрів України.

5. Працівник Комітету повинен дбайливо ставитися до посвідчення і мати його при собі під час виконання службових обов'язків.

Про втрату посвідчення працівник Комітету зобов'язаний негайно повідомити за місцем його одержання.

Втрачене посвідчення визнається недійсним, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації. За фактом втрати посвідчення вживаються заходи щодо його розшуку.

За втрату, навмисне псування, недбале зберігання, використання не за призначенням, а також передачу посвідчення стороннім особам працівник Комітету несе відповідальність згідно із законодавством.

6. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Комітету і є документами суворої звітності.

Порядок зберігання, обліку та знищення бланків посвідчень визначається Комітетом.

Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН

Затверджено
Указом Президента України
від 30 травня 2001 року N 390/2001

Описи
службових посвідчень працівників
Антимонопольного комітету України

I. Службові посвідчення Голови, заступників Голови
та державних уповноважених Антимонопольного
комітету України

1. Службові посвідчення Голови Антимонопольного комітету України (далі Комітет), його заступників і державних уповноважених Комітету виготовляються у формі книжечки розміром 95 х 65 мм у твердій шкіряній обкладинці синього кольору.

2. На лицьовому боці обкладинки вгорі у центрі вміщено зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", відтиснуті ювілейною фольгою золотистого кольору.

3. Внутрішні боки посвідчення виготовляються зі спеціального паперу із захисною сіткою жовтого кольору.

4. На лівому внутрішньому боці посвідчення вгорі вміщено напис "УКРАЇНА", нижче відведено місце для вписання прізвища, ім'я, по батькові та посади особи, якій видано посвідчення. Внизу ліворуч вміщено напис "Президент України", праворуч від якого відведено місце для підпису та гербової печатки.

5. На правому внутрішньому боці посвідчення у лівому верхньому куті вміщено зображення малого Державного Герба України, нижче - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", під ним - знак "N" (номер посвідчення). У лівому нижньому куті вміщено напис "Видано", під ним відведено місце для написання дати видачі посвідчення. У правому верхньому куті розміщено кольорову фотокартку особи, якій видано посвідчення, розміром 30 х 40 мм. Фотокартка скріплюється гербовою печаткою, що накриває її лівий нижній кут.

6. На внутрішніх боках посвідчення написи "УКРАЇНА", "Президент України", "ПОСВІДЧЕННЯ", "Видано", знак "N", а також зображення малого Державного Герба України виконуються синьою фарбою, решта тексту - чорною фарбою.

7. Для захисту внесених написів внутрішні боки посвідчення після заповнення покриваються прозорою плівкою.

II. Службове посвідчення голови, заступника
голови територіального відділення Комітету,
відповідального працівника апарату Комітету
та відповідального працівника апарату
територіального відділення Комітету

1. Службове посвідчення голови, заступника голови територіального відділення Комітету, відповідального працівника апарату Комітету та відповідального працівника апарату територіального відділення Комітету виготовляється у формі книжечки розміром 95 х 65 мм у твердій обкладинці із штучної шкіри синього кольору.

2. На лицьовому боці обкладинки вгорі у центрі вміщено зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", відтиснуті ювілейною фольгою золотистого кольору.

3. Внутрішні боки посвідчення виготовляються зі спеціального паперу із захисною сіткою жовтого кольору.

4. На лівому внутрішньому боці посвідчення вгорі вміщено напис "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", нижче відведено місце для вписання прізвища, ім'я, по батькові та посади особи, якій видано посвідчення.

У посвідченні відповідального працівника апарату територіального відділення Комітету під написом, зазначеним у абзаці першому цього пункту, вміщено повне найменування відповідного територіального відділення Комітету.

Внизу ліворуч у два рядки вміщено такі написи:

"Голова Антимонопольного комітету України" - у посвідченнях голови, заступника голови територіального відділення Комітету та відповідального працівника апарату Комітету;

"Голова територіального відділення Комітету" - у посвідченні відповідального працівника апарату територіального відділення Комітету. Праворуч відведено місце для підпису відповідної посадової особи, який скріплюється гербовою печаткою.

5. На правому внутрішньому боці посвідчення у лівому верхньому куті вміщено зображення малого Державного Герба України, праворуч - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", під ним - знак "N" (номер посвідчення), а під знаком - напис "Видано" з відведенням місця для написання дати видачі посвідчення.

У правому верхньому куті розміщено фотокартку особи, якій видано посвідчення, розміром 30 х 40 мм. Фотокартка скріплюється гербовою печаткою, що накриває її лівий нижній кут.

6. На внутрішніх боках посвідчення написи "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", "Голова Антимонопольного комітету України", "Голова територіального відділення Комітету", "ПОСВІДЧЕННЯ", "Видано", знак "N", а також зображення малого Державного Герба України виконуються синьою фарбою, решта тексту - чорною фарбою.

7. Для захисту внесених написів внутрішні боки посвідчення після заповнення покриваються прозорою плівкою.

Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН