ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про Українське незалежне інформаційне агентство
новин (УНІАН)

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 44, ст.589 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2401-III від 26.04.20
01 )

Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 року про створення Українського незалежного інформаційного агентства новин (УНІАН) Президія Верховної Ради України постановляє:

1. Взяти на баланс Українського незалежного інформаційного агентства новин приміщення по вул.Хрещатик, 4, що належало Українському відділенню ІАН, а також все належне Українському відділенню ІАН майно, автотранспорт та обладнання.

2. Вважати з 30 серпня 1991 року розформованим штат Українського відділення ІАН і провести звільнення його працівників відповідно до трудового законодавства.

( Абзац другий пункту 2 втратив чинність на підставі Закону N 2401-III від 26.04.2001 )

3. На період реорганізаційної роботи доручити виконання обов'язків директора УНІАН тов. Коліньку Володимиру Юрійовичу. Зобов'язати його розробити структуру нового агентства, сформувати штат, а також провести консультації з Російським інформаційним агентством про співробітництво і користування каналами міжнародного зв'язку РІА.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 30 серпня 1991 року
N 1462-XII