Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 лютого 1993 р. N 125
Київ

( Постанову відмінено крім пункту 6 згідно
Постанови КМ N 225 від 12.0
3
.9
7

Пункт 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 497 від 14.04.20
04 )

Про умови оплати праці працівників митної системи

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 393 від 02.06.
93
N 627 від 07.09.
94
N 390 від 05.06.
95
N 1504 від 31.12.
97
N 56 від 21.01.98
)

З метою впорядкування оплати праці працівників митної системи Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

шкали співвідношень посадових окладів працівників митної системи до мінімального розміру заробітної плати згідно з додатками N 1 - 3;

розміри щомісячної надбавки за вислугу років службовим особам митних органів згідно з додатком N 4.

2. Виплачувати працівникам митної системи доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час.

3.( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 627 від 07.09.94) Зберегти виплату службовим особам митної системи надбавок за персональні звання у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. N 702.

4. Надати право керівникам митних органів і спеціалізованих організацій митної системи у межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працюючих:

а) вносити до затверджених структур цих органів зміни, викликані необхідністю застосування прогресивних організаційних форм праці, затверджувати штати, установлювати керівникам підрозділів,спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до вказаних шкал співвідношень;

б) установлювати:

посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів, не передбачених цією постановою, на 2 - 7 відсотків нижче посадових окладів відповідних керівників;

посадові оклади окремих спеціалістів, не передбачених цією постановою, стосовно до розмірів окладів, визначених на основі шкал співвідношень відповідних категорій працівників;

надбавки до посадових окладів працівників, які мають персональні звання, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

надбавки за знання та використання в роботі однієї іноземної мови - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 15 відсотків посадового окладу;

доплату за виконання спеціалістами, службовцями (за винятком заступників керівників, керівників підрозділів та їх заступників) обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітноі плати, з інших причин) у розмірі 50 відсотків посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника; доплату за виконання обов'язків працівників - жінок, які перебувають у відпустці, пов'язаній з вагітністю і родами, а також осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, у розмірі до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи на цю мету всю економію заробітної плати на посадах осіб, що займають відсутні з цих причин працівники;

5. ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 390 від 05.06.95 ) З метою залучення до роботи в митні органи висококваліфікованих спеціалістів виплачувати працівникам зазначених органів, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату до посадових окладів у розмірах відповідно 0,5 і 1 мінімальної заробітної плати.

6. Дозволити Державному митному комітетові використовувати 30 відсотків коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна та митних зборів, для створення в митних органах фондів матеріального заохочення та соціально-культурного розвитку.

Порядок і умови преміювання працівників митної системи затверджується Державним митним комітетом за погодженням з Радою профспілки працівників митних органів України. При цьому розмір премії працівникам митниць, спеціалізованих організацій митної системи визначається з урахуванням їхнього особистого внеску в загальні результати роботи. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1504 від 31.12.97, N 56 від 21.01.98 )

7. Державному митному комітетові за погодженням з Міністерством праці і Радою профспілки працівників митних органів України затвердити порядок віднесення митниць до груп за оплатою праці працівників.

8.(Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 393 від 02.06.93) Установити, що посадові оклади працівників митної системи, визначені згідно з цією постановою, з 1 січня 1993 р. підвищуються в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 57.

9. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1993 р. N 125

( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ
N 627 від 07.09.94 )

Шкала співвідношень
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів територіальних митних управлінь і
митниць до мінімального розміру заробітної плати

 --------------------------------+-------------------------------------
Найменування посади | Коефіцієнти співвідношень поса-
| дових окладів до мінімального
| розміру заробітної плати
|-------------------------------------
|територіа-| Коефіцієнти за гру-
|льні управ| пами митниць
|ління |--------------------------
| | 1 | 2
----------------------------------------------------------------------
Начальник управління 11,5-13
Заступник начальника управління 11-12,0
Начальник служби 10-11
Начальник відділу 9-10,5
Начальник митниці 9,5-10,5 8,5-9,5
Заступник начальника митниці 8,5-9,5 7,5-8,5
Начальник митного поста, началь- 7,5-8,5 6,5-7,5
ник основного відділу
Головні: інспектор, спеціаліст 7,5-9 6,5-7,5 6,0-7,0
Провідні: інспектор, спеціаліст 7-8
Старший інспектор, спеціаліст 6-7 5,5-6,5 5,5-6,5
1 категорії
Інспектор, спеціаліст 2 категорії 5,5-6 5,0-6,0 5,0-6,0
Спеціаліст 4,5-5,5 4,0-5,0 4,0-5,0

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1993 р. N 125

Шкала співвідношень
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів спеціалізованих організацій
митної системи до мінімального розміру заробітної плати

-------------------------------------------------------------------------
Найменування посади | Коефіцієнти
-------------------------------------------------------------------------
Начальник 8,5 - 9,5
Заступник начальника 7,5 - 8,5
Начальник відділу 7,0 - 8,0
Головний спеціаліст 6,5 - 7,5
Спеціаліст 1 категорії 5,5 - 6,5
Спеціаліст 2 категорії 5,0 - 6,0
Спеціаліст 4,0 - 5,0
Технік 1 категорії 3,5 - 4,5
Технік 2 категорії 3,0 - 4,0
Технік 2,5 - 3,5

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1993 р. N 125

Шкала співвідношень
посадових окладів службовців установ
Держмиткому до мінімального розміру
заробітної плати

 -------------------------------------------------------------------------
Найменування посади | Коефіцієнти
-------------------------------------------------------------------------
Завідуючий архівом 4,0 - 5,5
Завідуючі: друкарським бюро, 4,0 - 4,5
копіювально-розмножувальним бюро;
стенографістка 1 категорії
Старші: інспектор, статистик 3,5 - 4,5
Інспектор, статистик; завідуючі: 3,5 - 4,0
експедицією, господарством,
складом; касир; стенографістка 2
категорії, друкарка 1 категорії

Комендант, друкарка 2 категорії 3,5 - 4,0
Діловод, архіваріус 3,0 - 3,5
Експедитор 2,5 - 3,0

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1993 р. N 125

Розміри
щомісячної надбавки за вислугу
років у митних органах

  ---------------------------------------------------------------------------
|Розміри надбавок у відсотках
Вислуга років |до посадових окладів і окла-
|дів за персональні звання
----------------------------------------------------------------------------
Понад 1 до 3 років 5
Понад 3 до 5 років 10
Понад 5 до 10 років 15
Понад 10 до 15 років 20
Понад 15 до 20 років 25
Понад 20 до 25 років 30
Понад 25 до 30 років 35
Понад 30 років 40
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ