Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 березня 2001 р. N 293
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 171 від 20 березня 2013
р.)

Про внесення змін до Положення про Комісію з питань
діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2265), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 293

Зміни,
що вносяться до Положення про Комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

1. Підпункти 2, 7, 8, 9 пункту 4 виключити.

2. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Співголови Комісії мають право у разі потреби вносити зміни та доповнення до складу Комісії".

3. Пункт 7 доповнити реченням такого змісту: "Керівник секретаріату за посадою є секретарем Комісії і входить до складу Комісії".

4. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Секретаріат Комісії:

1) готує необхідні для проведення засідань Комісії матеріали, веде протоколи засідань;

2) проводить аналіз діяльності підприємств та організацій, що звернулися за наданням державної допомоги;

3) розробляє пропозиції Комісії щодо надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям для створення нових і збереження наявної кількості робочих місць для інвалідів;

4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо пріоритетного розміщення державного замовлення на підприємствах та в організаціях;

5) веде облік надання підприємствам та організаціям державної допомоги у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги, кредитування та інших; здійснює контроль за використанням цієї допомоги;

6) здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами та організаціями державної допомоги;

7) веде окремі реєстри наданих підприємствам та організаціям і скасованих дозволів на право користування пільгами;

8) готує для розгляду Комісією проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

9) займається кореспонденцією в межах повноважень Комісії, забезпечує зберігання документації;

10) виконує інші покладені на нього Комісією функції, що випливають з її завдань, а також проводить роботу з організаційно-технічного забезпечення її діяльності".