Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

Про перелік майнових комплексів державних
підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або
передача в оренду яких не допускається

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 96 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 537/97-ВР від 23.09.
97, ВВР, 1997, N 45, ст.289
N 650/97-ВР від 19.11.
97, ВВР, 1998, N 11-12, ст. 41 )
N 358-XIV від 24.12.
98, ВВР, 1999, N 7, ст. 52
N 847-XIV від 07.07.
99, ВВР, 1999, N 37, ст.332 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити переліки майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається (додаються).

2. Приватизація або передача в оренду майнових комплексів чи відокремленого майна, які забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, може провадитися тільки з дозволу зазначених органів. Відсутність дозволу є підставою для припинення договору оренди.

3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 26-92

Опубліковано: "Голос України", 15.01.93

( Додаток 1 "Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не допускається" втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV від 07.07.99 )

Додаток N 2

Затверджений
Декретом Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1992 року
N 26-92

Перелік
майнових комплексів державних підприємств,
організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду
яких не допускається

1. Радіотелевізійні передавальні центри та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку, а також об'єкти, що забезпечують зв'язком

2. Магістральні лінії електропередачі, магістральні трубопроводи.

3. Магістральні залізниці, автомобільні шляхи державного значення, метрополітени.

4. Водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди.

5. Об'єкти Національного космічного агентства України при Кабінеті Міністрів України.

6. Гідро- і атомні електростанції.

7. Протирадіаційні споруди.

8. Майнові комплекси, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів.

9. Пенітенціарні заклади.

10. Кладовища, крематорії.