Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1377-IV від 11.12.20
03, ВВР, 2004, N 15, ст.228)

Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 11, ст.55 )

Цей Закон спрямований на забезпечення реалізації вимог статей 13 та 14 Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо гарантій прав власності на землю.

Стаття 1. Установити, що до врегулювання порядку реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним кодексом України ( 561-12 ) власники земельних часток (паїв) тимчасово не можуть укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати зазначені частки (паї), крім передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних і громадських потреб.

Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2242-III