ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 13, ст. 155 )

У зв'язку з введенням в дію Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Визнати такими, що втратили чинність постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 7 березня 1990 року "Про умови оплати праці працівників апарату місцевих Рад народних депутатів Української РСР" (8919-11 ) та від 20 квітня 1990 року "Про тимчасову структуру і штати апарату по обслуговуванню діяльності місцевих Рад народних депутатів Української РСР" ( 9081-11 ).

2. Рекомендувати місцевим Радам народних депутатів республіки при вирішенні питань щодо структури, штатів, фонду і умов оплати праці працівників апарату утримуватись від надмірного їх збільшення.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ,
1 березня 1991 року
N 821-XII