ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 14 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" ( 1587-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183) такі зміни:

1) у частині першій слова "через сто вісімдесят днів з дня опублікування цього Закону" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2001 року";

2) у частині другій:

в абзаці третьому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 31 грудня 2000 року";

в абзаці четвертому слова "протягом дев'яноста днів" виключити, а після слова "частини" доповнити абзац словами і цифрами "і до 31 грудня 2000 року";

в абзаці п'ятому слова "З дати закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "З 1 січня 2001 року";

в абзаці шостому слова "З дати закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "З 1 січня 2001 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2122-III